Промениха инвестиционната програма на Община Плевен

30.07.2020 11:52

 

Общински съвет – Плевен прие изменение в Инвестиционната програма на Общината за 2020 г. Тя е утвърдена с решението за общинския бюджет и обемът й по обекти и източници на финансиране е 11 981 683 лв. От посочената сума 3 231 379 лв. са преходен остатък от целеви трансфери и субсидии, 1 324 800 лв. целевата субсидия за капиталови разходи и 7 425 504 лв. собствените бюджетни средства /в т.ч. инвестиционни кредити, др.преходни остатъци./, припомнят от Пресцентъра на ОбС-Плевен.

След преценка на възможностите за финансиране и приоритетите за изпълнение на обектите се налагат вътрешни компенсирани промени между обектите, финансирани със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи и собствени бюджетни средства, в т.ч. и преходни остатъци от целеви трансфери и инвестиционни кредити. Анализът е направена на база степен на готовност на проектите, съгласуване и одобрението им, издаването на разрешение за строеж и др. Освен това за обект „Основен ремонт на ХГ „Илия Бешков““ след обявена обществена поръчка не са се явили кандидати поради недостатъчност на първоначално предвидените средства.

На тези основания Общинският съвет прие следните промени:

– Изменя обект „Основен ремонт на ХГ „Илия Бешков“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи – от 332 000 лв., става 334 000 лв..

– Изменя обект „Основен ремонт на ул.„Св. Кл. Охридски“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи – от 35 000 лв., става 60 000 лв.

– Изменя обект „Подпорна стена ул.„Княз Борис I“ №30 и №32″ финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи – от 50 000 лв., става 23 000 лв.

– Изменя обект „Основен ремонт на ул.„Св. Климент Охридски“, финансиран със собствени бюджетни средства – от 25 000 лв., става 6 540 лв.

– Изменя обект „Основен ремонт на РИМ – Плевен“, финансиран със собствени бюджетни средства – от 80 000 лв., става 0 лв.

– Изменя обект „Основен ремонт на тротоар на бул.„Данаил Попов“, финансиран със собствени бюджетни средства – от 150 000 лв., става 0 лв.

– Изменя обект „Частично изграждане на улица в жк „Дружба“, до бл. 317″, финансиран със собствени бюджетни средства – от 260 000 лв., става 20 000 лв.

– Създава обект „Основен ремонт на ХГ „Илия Бешков“, финансиран със собствени бюджетни средства – от 0 лв., става 66 000 лв.

– Създава обект „Подпорна стена на ул.„Парашкев Цветков“, финансиран със собствени бюджетни средства – от 0 лв., става 24 165 лв.

В резултат на приетите промени резервът за непредвидени и неотложни разходи в частта „Местни дейности“ се увеличава с 398 295 лв.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: