Правилник за финансово подпомагане на събития, включени в Спортния календар на Общината, ще обсъди ОбС-Плевен

28.07.2020 15:12

Изготвен от администрацията Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен, влиза за разглеждане на предстоящата сесия на Общинския съвет. Приемането му е с оглед законосъобразно и целесъобразно разпределение на средствата за подпомагане.

Средствата, гласувани в общинския бюджет за тази година в направленията „Физическа култура и спорт“ и „Местни дейности“, са 540 000 лв. В тях са включени 210 000 лв. за подпомагане на спортните клубове в областния център и селищата в общината, както и за Детско-юношеската школа /ДЮШ/ на Общински футболен клуб „Спартак – Плевен“ – 100 000 лв.; на ДЮШ на клуб „Вихър“ в град Славяново – 10 000 лв., и на ДЮШ на баскетболния клуб „Спартак – Плевен“ – 60 000 лв.
По реда на Закона за физическото възпитание и спорта Общината подпомага финансово спортни прояви, организирани от спортни организации на нейната територия, като за целта трябва да има годишен Спортен календар и Правилник за това финансово подпомагане.

Ще припомним, че редовното заседание на Общински съвет – Плевен ще се проведе на 30 юли, четвъртък, от 9 часа. С оглед спазване на противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от COVID – 19, съветниците ще заседават в зала „Плевен“ на Областната администрация.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: