Вода с по-високи стойности на нитрати и флуор са пили жителите на две населени места в Плевенско

28.07.2020 9:33

Вода със завишени стойности на нитрати и флуор да пили жителите на две населени места в Плевенско. Това показва справка на Регионалната здравна инспекция.

В 9 населени места са извършени изследвания в дните от 20 до 26 юли. Изследвани са 18 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 4 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В град Койнаре две проби са дали завишени стойности на нитрати 88,56mg/l и 80,66mg/l при норма от 50,00 mg/l.

В село Лазарово пробите са показали по-високи нива на флуор – 1,92 mg/l и 1,93 mg/l при норма от 1,50mg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: