Общински съвет – Пордим ще заседава днес

27.07.2020 7:19

Днес от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Пордим ще се проведе редовно заседание на местния парламент.

Предварителният дневен ред включва 12 точки.

Кметът Детелин Василев внася предложение за актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2020 г. Съветниците ще обсъдят откриване на процедура за продажба на имот, съставляващ едноетажна масивна второстепенна сграда – гараж, по плана на с. Одърне. Сред постъпилите предложения са и такива за приемане на експертни пазарни оценки за общински имоти в Пордим и Тотлебен.

Две от предложенията са за това СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – Пордим и ОбУ „Никола Йонков Вапцаров“  да бъдат включени в Списъка на средищните училища за учебната 2020/2021 г. в Община Пордим.

Последните две точки са питания и молби.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: