Вода със завишени нива на нитрати, хром, магнезий или манган са пили в села от област Плевен

21.07.2020 15:36

Вода със завишено съдържание на нитрати, манган, хром или нитрати са пили жителите на села в област Плевен. Това показва справка със седмичния бюлетин на Регионална здравна инспекция – Плевен за периода 13 – 19 юли.

10 са общо пробите, които не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели през миналата седмица.

В Червен бряг водата е показала отклонения по показател мътност.

Две проби в село Драгаш войвода и една в Черквица са отчели завишени стойности на нитрати – от 113,65mg/l до

237,04mg/l при норма от 50,00mg/l.

В село Сомовит водата е със завишено съдържание на магнезий – 82,68mg/l при норма от 50,00mg/l.

В село Шияково пробата е дала резултат за високо ниво на манган – 67,25 µg/l при норма от 50,00mg/l.

В Муселиево, Евлогиево, Черквица и Долни Вит пробите на питейната вода са отчели по-високи нива на хром – от 56,02 µg/l до 75,62 µg/l при норма от 50,00mg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: