“Топлофикация – Плевен” ЕАД не планира продължителни спирания на топлата вода през лятото

15.07.2020 13:05

Какво включва програмата за ремонти през летните месеци на Топлофикация – Плевен ЕАД попитахме изп.директор на дружеството инж. Йордан Василев.

Инж. Василев, през летните месеци най-актуалният въпрос е ремонтната програма на топлофикационните дружества. Върху какви ремонти сте се съсредоточили?

В ремонтната ни програма за целия регулаторен период сме се насочили главно към гарантиране на надеждността и безопасността на съществуващите машини и съоръжения.

Това добре. Но планирате ли продължителни спирания на водата през лятото?

Не. През този летен сезон няма да спираме за дълги периоди топлата вода на плевенчани. Към момента не сме планирали ремонтни дейности, които да налагат продължително прекъсване на топлоснабдяването.

Единствено, няма как да гарантираме ако настъпят аварийни ситуации. Осъществяването на аварийни ремонтни дейности, няма как да бъде планирано предварително.

Как стои въпросът с новите клиенти? Има ли желаещи за използване на Вашите услуги?

Да, очакваме в рамките на регулаторния период да присъединим към нашите услуги поне още 100 нови клиента.

На какво залагате в краткосрочната си политика?

Последните години поставихме като основен акцент в нашата работа подобряването на обслужването на нашите клиенти, както и осигуряване на повече възможности за комуникация с тях. Целта ни е „Топлофикация – Плевен“ ЕАДда се превърне в търговска компания, поддържаща постоянен диалог с клиентите. Обратната връзка ни помага да намерим част от слабостите си и да работим, за да ги превърнем в силни страни, а защо не и в конкурентни предимства.

Как го постигнахте?

Започнахме с разработване на подробна методика, съдържаща ясно определени критерии, които трябва да бъдат спазвани в комуникацията при обслужването на клиентите. Създадохмеправила за работас клиентите и изисквания към начина на обслужването им, които трябва да спазват нашите служители.Непрекъснато осъществяваме контрол и при необходимост коригираме работата си.

Преди година въведохме и електронна фактура  като считаме, че това е крачка напред в обслужването на нашите клиенти.

На разположение на клиентите ни е денонощна телефонна линия, на която подаваме актуална информация за работата на дружеството и приемаме съобщения за възникнали повреди и аварии. Също така имаме създаден център за работа с клиенти, в който осигуряваме комплексно обслужване. В него клиентите могат да получат подробна информация за ползваната топлинна енергия, настоящи отстъпки и промоции, както и възможността за разсрочено плащане на натрупани задължения. В центъра за работа с клиенти могат да се подават писмени заявления, сигнали и предложения, относно топлоснабдяването на имотите и работата на дружеството.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: