Увеличават се местата в детските ясли в област Плевен

14.07.2020 14:47

39 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 361 места функционират в област Плевен. Това показват данните на Националния статистически институт за миналата година. В градовете детските ясли са 33 и разполагат с 1 255 места, а в селата 6 със 106 места. Броят на местата в детските ясли в областта се увеличават с 13, или с 1.0% за една година.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2019 г. за областта е 22.5%. В сравнение с предходната година осигуреността с места в детските ясли за областта се увеличава с 0.9 процентни пункта.
През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 1 224 деца, или с 66 деца повече в сравнение с 2018 година. В края на годината в областта за отглеждане и възпитаване в детски ясли стават 1 342 деца. От тях момчета са 723, а момичета – 619. В сравнение с 2018 г. броят на децата в детските ясли към 31.12.2019 г. се увеличават с 6.8%.

В края на годината в област Плевен най- голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 78.1%, следван от дела на децата на 1 година – 20.1%. На 3 и повече години са 24 деца, или 1.8%.

В детските ясли работят 365 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 161. По-голямата част от тях са медицински сестри (153) и акушерки (7). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 204 души.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: