360 деца в област Плевен се водят на отчет за извършени престъпления и противообществени прояви

10.07.2020 17:03

През 2019 г. в област Плевен на отчет в детските педагогически стаи са водени 360 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. (349) броят им се увеличава с 3.2%, показват данните на Националния статистически институт.

73.6% от водените на отчет са непълнолетни, а 26.4% – малолетни. Момчетата са 278 (77.2%), а момичета – 82, или 22.8%. Учащи са 192 малолетни и непълнолетни лица, или 53.3%. В криминогенна среда са живели 252 (70.0%) малолетни и непълнолетни.

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви в област Плевен през 2019 г., са 191. Малолетните и непълнолетните момичета са 58 (30.4%), а момчетата са 133 (69.6%).
В структурата на наблюдаваните противообществени прояви най-голям е броят и делът на децата, преминали през ДПС за „бягство от вкъщи, от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип” – 47, или 24.6%. През 2018 г. те са били 38 лица с относителен дял 16.2%. Следва делът на лицата, регистрирани за „повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 22 лица (11.5%), за „употреба на психоактивни вещества“ – 21 лица (11.0%) и „проява на насилие и агресия“ – 18 лица (9.4%).

През миналата година броят на малолетните и непълнолетните лица в област Плевен, преминали през ДПС за извършени престъпления, е 184.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 103 лица, или 56.0% от всички лица, преминали през 2019 г. в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на взломни кражби – 31.1% (32 лица), и на кражби от домовете – 20.4% (21 лица).

От общия брой на извършителите на престъпления 23 (12.5%) са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество, 22 лица (12.0%) – за грабежи, а 7 лица, или 3.8% – за престъпления свързани с наркотици.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: