Определиха концесионер на находище „Кубрат“ край село Муселиево

08.07.2020 13:10

„Тони Тодоров“ ООД – гр. Перник ще добива строителни материали – варовици от находище „Кубрат“, разположено в землището на с. Муселиево, област Плевен. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период „Тони Тодоров“ ООД ще вложи над 500 хил. лв. за добива.

Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 800 хил. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е община Никопол.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: