РУО – Плевен с информация за корекция в подадените заявления за прием в VIII клас

07.07.2020 12:56

Корекции в подадените заявления за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас се извършват от Регионално управление на образованието (РУО) – Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 23, ет. 3, стая 325.

За целта се попълва молба за корекция на подадено заявление, която може да бъде подадена в определените училища – центрове или на място в РУО – Плевен.

Към молбата за корекция се прилага новото заявление, попълнено на хартия с подредените нови желани паралелки и училища. Заявлението се подписва от родител/ настойник и от ученика.

Срокът за извършване на корекции е до 18:00 ч. на 07.07.2020 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: