Вода с нитрати или с коли форми са пили жителите на села в област Плевен

07.07.2020 16:50

Отново за некачeствена питейна вода съобщават от Регионална здравна инспекция – Плевен. В три села от Плевенска област са установени завишения от нормите по някои показателите.

През периода 29 юни – 5 юли са извършени 8 изследвания. 18 са пробите питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 5 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В село Пелишат изследваната проба на водата е отчела отклонения по показател нитрати – 54,31 mg/l при норма от 50,00 mg/l. В село Згалево две проби също са дали по-високи стойности за нитрати – 62,38 mg/l и 63,76 mg/l.

В с. Каменец от два пункта пробите са показали завишени стойности на коли форми и Ешерихия коли – съответно над 100/100 КОЕ/100 ml кф и над 100/100 КОЕ/100 ml Е. коли при норма и за двете 0/100 КОЕ/100 ml .

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: