Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ е партньор в международен проект за развитие на алтернативен туризъм

03.07.2020 11:00

Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ е партньор по проект „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, (RAMSAT) по програма Interreg Europe. Това бе съобщено на пресконференция, която се състоя след проведена първа междурегионална работна среща, организирана от Сдружението под формата на онлайн уебинар.

По време на уебинара бяха представени текущото състояние на алтернативния туризъм в партньорските региони. Презентации бяха изнесени от Сдружение на общните Алто Алентехо – Португалия; Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ – България; Регионална агенция за развитие на Засавие – Словения; Регионално правителство на Теурел – Испания; Пратньорство за селски райони в Дери – Ирландия; Община Рашинари – Румъния и Агенция за регионално развитие на Алба Юлия – Румъния.

Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ представи чрез видеокадри екопътеката „Каньонът на река Чернелка“ като пример за една добра идея, която е реализирана, но в последствие, заради липсата на поддръжка, се превръща в пример за лоша практика.

Като част от уебинара бе и онлайн дискусия за привличането и включването на заинтересованите страни в изпълнението на проекта.

Какво включва проектът и какви са неговите цели?

Чрез обмена на добри практики и знания RAMSAT ще подобри регионалните и местните политики, насочени към развитието на алтернативен туризъм в отдалечените и планински райони, за да се гарантира защитата и устойчивото използване на природните ресурси и културното наследство и като следствие да се съживят тези райони.

По-специално RAMSAT ще се съсредоточи върху 4 форми на устойчив алтернативен туризъм:

Екотуризмът като форма на отговорно пътуване до природни зони, опазваща околната среда и поддържаща благосъстоянието на местните хора;

Приключенски туризъм, който включва проучване и пътуване до отдалечени райони и практикуване на дейности на открито (т.е. походи, катерене, колоездене, парапланеризъм, рафтинг);

Културен туризъм, свързан с културната идентичност на региона, по-специално начин на живот, история, архитектура, религия и други елементи, които помагат за формирането му;

Селският туризъм, като начин за включване и облагодетелстване на селските общности, като същевременно запазва средата им, кани туриста да участва в дейности, начина на живот и традиции на приемащата общност.

Основната цел на проекта може да бъде обобщена в увеличаване на броя посещения на културно и природно наследство и атракции и на размера на инвестициите за насърчаване, опазване и подобряване на природното и културното наследство.

Като подцели са поставени включване на всички ключови заинтересовани страни в дейностите по проекта и в разработването и прилагането на планове за действие; индивидуализиране, обмен и приспособяване на добри практики по отношение на опазването, насърчаването и развитието на природните богатства;  осигуряване на участващите региони с необходимите знания и инструменти за разработване на конкретни стратегии за постигане на общата цел; насърчаване на постигнатите резултати в ЕС и включването им в регионалните политики на участващите страни.

За постигане на поставените цели ще се организират 2 междурегионални работни срещи, 4 тематични семинара и 36 срещи с местни заинтересовани страни в партньорските държави в продължение на следващите 3 години.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: