Парното в Плевен – едно от най-евтините в страната

03.07.2020 15:07

„С решение на КЕВР, от 1 юли 2020 г. за следващия едногодишен ценови период нашите клиенти ще плащат с близо 11 % по-малко за парно и топла вода. Така от началото на месец юли цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода е 72,66 лв./МВтч (без ДДС), една от най-ниските в страната. Всички служители на Дружеството работят активно, за да предложим отопление на нашите клиенти при възможно най-добри условия“, заяви инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД.

Инж. Василев напомни, че Дружеството запазва съществуващата отстъпка „Изряден клиент на БГВ“ – с пределна цена до 9,00 лева за подгряването на 1 кубик битова гореща вода. Всички битови клиенти на „Топлофикация -Плевен“ ЕАД могат да се възползват и от въведената отстъпка „Лоялен клиент“ в размер на 3% от сумата на фактурираната топлинна енергия без ДДС. Единственото условие е да заплащат в срок месечните си фактури за изразходена топлинна енергия.

„Сумите за възстановяване на всеки клиент поради променената цена на природния газ със задна дата, ще се приспадат от текущите задължения по партидата“, напомни инж. Василев. „За клиенти на Дружеството на реален месечен отчет, възстановяването ще бъде заедно с  фактурата за месец юни 2020г., която ще получат през месец юли 2020г. Всички клиенти на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД ще получат  кредитно известие с подробна справочна част с информация по месеци. Ако сумата за възстановяване е по-голяма от дължимата по издадената фактура, приспадането ще продължи до изчерпване на размера на намалението. За всички клиенти на годишен отчет, възстановяването на надвзетите суми ще се осъществи  заедно с годишната изравнителна сметка“.

„Топлофикация – Плевен” ЕАД предоставя възможността на своите клиенти за издаване на електронна фактура за топлинна енергия. За целта трябва да  се подаде„Заявление-декларация” по образец. Повече информация може да получите на място в клиентския център или да изтеглите от нашия сайт (https:// www.toplo-pleven.com) в раздел е-Фактура, заявява директорът на „Топлофикация -Плевен“ ЕАД.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: