Областният управител провери за нарушения при извършването на санитарна сеч в „Кайлъка“

02.07.2020 11:20

Областният управител Мирослав Петров извърши проверка дали се спазва издадената от него заповед при извършването на санитарна сеч в „Кайлъка“ на изсъхнали клони и дървета, опасни за живота и здравето на хората. Не бяха констатирани нарушения. Спазени са всички изисквания по реда и условията на Наредба №8 от 11 май 2012 година за условията и реда за защита на горските територии от пожари,информират от Пресцентъра на Областна администрация -Плевен.

Заповедта е издадена 13 май 2020 година на основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с изпълнението на дейностите, регламентирани в част 3 и част 4 на Плана за управление на Защитена местност „Кайлъка” и Природна забележителност „Пещера Разбитица” по поддържане, опазване и възстановяване на дървесната растителност и парковата рекреационна част. Дейностите по отстраняване на опасните клони и дървета в изпълнение на заповедта на областния управител са предшествани от проверка на междуведомствена комисия в отговор на сигнал от граждани за наклонени дървета и счупени клони в района между тенискортовете и Бригадирската поляна.  Със заповед на областния управител Мирослав Петров от 20 март 2020 в отговор на този сигнал е назначена междуведомствена комисия, в която влизат представители на РИОСВ,  Областна администрация, ДГС и РД ПБЗН – Плевен.

Резултатите от огледа на комисията са описани в констативен протокол от 11 май 2020 година, в който се посочва, че е извършен оглед на потенциално опасните дървета в посочения по-горе район като превенция на бъдещи дърволоми. Някои от дърветата са маркирани за частична санитарна сеч, а други за пълно отсичане с вишка, скрипци и друга помощна техника. Маркировката е извършена с червена боя, която е видна и днес по стволовете на дърветата. В констативния протокол на междуведомствената комисия, който е неразделна част от издадената от областния управител Мирослав Петров заповед за санитарна сеч,  се подчертава, че добитата дървесина няма остатъчна стойност, поради което следва да се премахне от парковата среда.

В заповедта на областния управител изрично е посочен регистрационния номер на превозното средство, което ще бъде допуснато в парк Кайлъка за извозване на вече отстранените клони и дървета.

Снимки: Областна администрация – Плевен, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: