Пламен Тачев и Мирослав Петров обещаха да съдействат за важни проекти в община Червен бряг

30.06.2020 8:29

В сградата на Община Червен бряг вчера се проведе среща между кмета д-р Цветан Костадинов, народния представител от ГЕРБ инж. Пламен Тачев и областния управител на Плевен Мирослав Петров. На срещата бяха обсъдени въпроси относно рехабилитация на ВиК мрежата на ул. „Антим I“ и ул. „Г.С.Раковски“, за което е осигурено финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) на стойност 370 000 лв.,информират от Пресценттра на ГЕРБ – Плевен.

Д-р Костадинов помоли за съдействие за цялостна рехабилитация на тези два важни участъка след подмяна на водопровода, тъй като те са част от републиканската пътна мрежа – ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг). Улиците са с нарушена нивелета, слягания, множество неравности, надлъжни и напречни пукнатини. Всичките видими повреди са предпоставка за ПТП, а лошото отводняване довежда до наводняване на прилежащите имоти и при малък дъжд.
С рехабилитацията на тези два участъка ще се реши много важен транспортен проблем на общината – безпроблемна връзка между път ІІІ-3006 и път ІІІ-306.
Д-р Костадинов запозна Пламен Тачев и Мирослав Петров и потърси съдействие от тях за решаването на един голям проблем – ремонт на бул. „Европа“ и довеждащ общински път PVN 2193 – пътна връзка за южна промишлена зона, която е в изключително лошо състояние. Лошото им състояние затруднява доставките на необходимите материали, и извозването на готовата продукция на основни за града индустриални предприятия: „Калинел“ ЕООД, „Боряна“ АД, СД „Сирена Пешев и сие“, „Дендрит“ ООД, „Тера 2000“ ООД, „Топливо“ АД, Горско стопанство, „Вижън 2011“ ООД, „Максгруп инвест“ ЕООД, „Астон сервиз“ ЕООД, и други, както и на разположените в зоната складове за строителни материали и промишлени стоки.
Изброените предприятия, обслужвани от общински път PVN 2193 и бул. „Европа“, осигуряват препитание на семействата на повече от 1000 работещи в тях жители на Община Червен бряг. Общината има разработени проекти и готовност за изпълнение при осигурено финансиране.
Друг изискващ намиране на бързо решение проблем е неотложен ремонт на ул. “Сава Младенов“ в V квартал, за която също има разработен проект.
Тази улица е връзката между Рехабилитация Северен обходен път PVN 2193 /Маркова могила – V-ти кв./ гр. Червен бряг, км 0 +000 до км 3+238.55 “, ремонтиращ се по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 и път ІІІ-3006.
Пламен Тачев и Мирослав Петров поеха ангажимент да съдействат за осигуряване на целево финансиране на тези важни за населението на общината проблеми.

Снимка: ГЕРБ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: