Топлофикация – Плевен готова до седмици с преизчислението на сумите за връщане

29.06.2020 11:37

След поправка в Закона за Енергетиката от средата на месец април бе регламентиран начинът за възстановяване на суми за изразходвана топлинна енергия за периода от 01.07.2019г. до 31.03.2020г. Това се наложи във връзка с влезлия в сила със задна дата договор с руснаците от Газпром за доставка на природен газ. Поради това топлофикационните дружества в България ще получат пари, които трябва да върнат на своите абонати спрямо тяхното  потребление.

В тази връзка с решение от преди 2 седмици КЕВР утвърди новите пределни цени за топлинна енергия на  всички топлофикации. За ТЕЦ-а в Плевен за периода 01.07.2019г. до 31.03.2020г. преизчислените цени са 81,54 лв/мвтч без ДДС за топлоносител гореща вода и 80,40лв/мвтч без ДДС за топлоносител водна пара. Намалението за нашия град е с 4,06%.

„Съгласно изменението в Закона за енергетиката за всички клиенти на реален месечен отчет надвзетите суми ше бъдат възставени с кредитно известие заедно с фактурата за юни. Тя ще е готова в началото на юли. Ако сумата за възстановяване е по-голяма от задължението по издадената фактура, приспадането ще продължи до изчерпване на средствата, които трябва да се възстановят“ – съобщават от Топлофикация Плевен.

От дружеството обясниха, че на всички клиенти на годишен отчет, възстановяването на надвзетите суми ще се осъществи заедно с годишната изравнителна сметка.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: