Областните управители на Плевен и Ловеч обсъдиха изграждането на магистрален водопровод „Черни Осъм“

26.06.2020 7:40

Областните управители на Плевен Мирослав Петров и на Ловеч Ваня Събчева, както и двамата управители на ВиК – инж. Митко Спасов и инж. Данаил Събевски обсъждаха изграждането на магистрален водопровод „Черни Осъм“. За това информират от Пресцентъра на Областна администрация – Плевен.
Водоснабдителна система (ВС) „Черни Осъм“ работи в редовна експлоатация от 1969 година и понастоящем включва: три водоизточника, довеждащи гравитачни водопроводи, ВЕЦ, хлораторна станция, магистрален водопровод и отклонения от него към градовете Плевен, Троян, Ловеч и 35 броя села от общините Плевен, Априлци, Троян и Ловеч. Общо 38 са водоснабдените населени места от четирите общини.
ВС „Черни Осъм“ има основно предназначение за добив, обработка и довеждане на вода с питейни качества към направления: „ВиК Стенето“ ЕООД – Троян, „ВиК“ ЕООД – Плевен и населени места, обслужвани от „ВиК“ АД – Ловеч. Магистралният водопровод е с обща дължина 75 км., като 6 км. от тях са изградени от стоманобетонови тръби 80/120 и 69 км. от стоманени тръби, полагани до 1969 г. Добива сурова вода от две речни водохващания и един каптаж, обработва я с хлор-газ и я транспортира до отклонения за населени места от трите общини.
Почти всички от включените към системата села разчитат само и единствено на доставяната от ВС „Черни Осъм“ вода. Подаваните водни количества са  около 45% за община Плевен; около 20% за община Троян и около 35% за община Ловеч. При недостиг на водни количества поради недостатъчен общ дебит на водоизточниците или поради спиране на водоподаването в случаите на размътване на водата (системата работи без ПСПВ), подаването на вода от водоснабдителна система „Черни Осъм“ към населените места се регулира така, че да се постигне равнопоставеност на недостига. Подобно регулиране е възможно да се прецизира технологично най-рано до 48 часа след възникване на недостига.
От 1969 година, когато системата е въведена в експлоатация, до настоящия момент се е случвало общия дебит да намалее поради засушаване до 125 л/с за продължително време или водоподаването да бъде преустановено поради замътване за срок до 48 часа.
През 2019 година са отстранени 74 аварии по довеждащия магистрален водопровод „Черни Осъм“, по водоизточниците и по обслужващата апаратура, през 2018 година авариите са били 70.
Причините за незадоволителното действие на ВС „Черни Осъм“ и появата на честите аварии са в резултат на корозията, отлагане на твърди наслойки по вътрешната повърхност на тръбните системи и действащите механични сили. Повредите и нарушенията на нормалната работа на ВС и съоръженията се дължат на налягането на водата, температурни промени, свлачища и сеизмични сили, вакуум, замръзване, както и стабилността на водата, обуславяща агресивността й или склонността й към отлагане на наслойки по стените на тръбните участъци.
Да се изготви индикативна стойност за изграждането на магистрален водопровод /МВ/ „Черни Осъм“ от двете ВиК дружества, решиха двамата областни управители на срещата. След изготвянето на индикативна стойност да се внесе в МРРБ и да се търси възможност за финансиране чрез Холдинг „Български ВиК“ ЕАД за неговото проектиране и изграждане.
Изграждането на /МВ/ „Черни Осъм“ ще гарантира водоподаването на двете области, това, което очакват жителите им, категорични са областните управители на Плевен и Ловеч.

Снимка: Областна администрация – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: