Първа колония гнездящи големи корморани на остров Персин след възстановяването на влажната зона

25.06.2020 10:29

След добрата новина за разширяване на колонията откъдроглави пеликани(Pelicanuscrispus) във влажна зона остров Персин идва още една – за първи път от повече от 40 години насам, се сформираколония от големи корморани в Мъртво блато на острова. За това информират от Пресцентъра на Дирекцията на ПП „Персина“.

В края на 80 годни на миналия век, след дигирането на остров Персин и прекъсване на естествената връзката между блатата и река Дунав, изчезва и най-голямата смесена чаплово-корморанова колония в България,съставена от хиляди двойки. Днес,12 години след възстановяването на влажната зона на остров Персин, птиците постепенно се завръщатв старите си места за гнездене.

Към момента размножаването в колонията е към края си, по-голяма част от малките са излетели и не е възможно да се определи точния брой на гнездилите двойки, както и всички видове,  от които е била съставена.Надяваме се колонията да се закрепи и следващата година застрашените птици отново да загнездят.

На остров Персин е първата възстановена влажна зона в българския участък на река Дунав. Впериода 2002 – 2008 година на територията на Природен парк „Персина“ се реализира проект „Възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването“, финансиран със средства на Глобалния екологичен фонд,изпълнен от Министрерството на околната среда и водите на Република България. Възстановената влажна зона е първата в българската част от басейна на река Дунав и заема площ от 2280 ха. В обсега на зоната са включени четирите блата в поддържан резерват „Персински блата“: Песчинско блато, Мъртво блато, Старо блато и Дульова бара, защитените местности „Персин – Изток“ и „Персин“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: