Общинският съвет ще обсъди Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г.

24.06.2020 12:25

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 25 юни (четвъртък) от 09.00 часа в зала „Катя Попова” при предварителен дневен ред от 37 точки. Заседанието ще започне с гласуване на предложението на кмета Георг Спартански за изменение и допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет – Плевен, за търговската дейност на територията на община Плевен. Ще бъде разгледано предложение на ПК по „Стопанска политика и транспорт” за приемане на годишни отчети и баланси за 2019 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размера на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2019 г., и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2020 година. Съветниците ще обсъдят приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Плевен за периода 2020 – 2023 г. Ще бъде гласувано и предложение за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с Проект „Подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен” пред Фонд „Социална закрила”. Това информират от Пресцентър на Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: