ДГ „Гергана“ – Плевен с одобрен проект по програма „Еразъм+“

23.06.2020 9:12

Единственото проектно предложение в област Плевен, одобрено за финансиране по програма „Еразъм +“, е това на ДГ „Гергана“ – Плевен на тема „Утре започва от днес“. Част от екипа на детската градина ще има честта и удоволствието да участва в Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ и да обмени опит и идеи с италиански колеги в Римини за усвояване на нови методи и технологии за постигане на качествено образование за всички деца, както и за закрила на тези, които имат такава необходимост.

Изпълнението на проекта е част от стратегията за развитие на ДГ „Гергана“, съобразена с Европейските изисквания за иновативно творческо развитие на детските градини, в което наред с педагозите, ключово място е отредено на децата и техните родители.

Снимки и информация: ДГ „Гергана“ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: