976 лв. е средната месечна работна заплата в Плевенска област

11.06.2020 13:54

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 976 лв. и е по-голяма спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. – с 1.3%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 184 лв., а за частния – 885 лева. Това показват данните на Националния статистически институт.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2020 г. е 979 лв., за февруари – 989 лв. и за март – 961 лева.
През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 8.6% в сравнение с първото тримесечие на 2019 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 12.7%, а в частния сектор – със 6.6%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”
– 1 556 лв.;
 „Финансови и застрахователни дейности” – 1 354 лв.;
 „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 346 лв. ;
 „Образование” – 1 294 лв.;
 „Държавно управление” – 1 264лв.;
 „Добивна промишленост” – 1 023 лева.
В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Плевен е на 21-во място по показател средна брутна работна заплата. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 317 лв. – с 341 лв. по-висока от тази за област Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: