Община Гулянци награди участниците в конкурса за рисунка „С очите си видях бедата”

03.06.2020 14:16
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” ежегодно организира конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Той се провежда със съдействието на общинските и областните власти по места, като мероприятие извън училищните дейности, свързано с обучението на учениците за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Етапите на класиране са три – на общинско, областно и национално ниво с международно участие.
В конкурса на общинско ниво в Гулянци тази година участваха 33 деца от 7 до 18 години от СУ „Христо Смирненски” – Гулянци, ОУ „Христо Ботев” с. Брест и ОУ „Христо Ботев” с. Милковица. Със съдействието на училищните ръководства рисунките бяха предадени в общината, където комисия с председател Валери Предов – началник на РС ПБЗН гр. Гулянци излъчи победителите.
Във възрастова група от 7 до 10 години са отличени:
Кристияна Красимирова, ОУ „Христо Ботев” с. Милковица
Симона Красимирова, ОУ „Христо Ботев” с. Милковица
Галена Николова, СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци
Във възрастова група от 11 до 13 години награди получават:
Сияна Иванова Иванова, СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци
Красимира Рачалова, ОУ „Хр. Ботев” с. Брест
Емил Младенов, СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци
Във възрастова група от 14 до 18 години победителите са:
Десислава Димитрова, СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци
Емилия Рачалова, ОУ „Хр. Ботев” с. Брест
Симона Цветанова, СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци
Освен наградите и грамотите за победителите, Община Гулянци ще връчи поощрителни награди и на останалите участници в общинския конкурс „С очите си видях бедата”. Всички рисунки са предадени в РД ПБЗН гр. Плевен за участие в областния конкурс.
Информация и снимки: Община Гулянци, Пресцентър
#тагове:

НАЙ-НОВИ: