Мая Паскова е новият секретар на НЧ „Съгласие 1869” – Плевен

03.06.2020 12:31

Във връзка с обявен конкурс за длъжността „Секретар“ на НЧ „Съгласие 1869” – Плевен документи бяха подадени от трима кандидати. Снощи се проведе събеседване с тях от комисия в състав: председател: Ивайло Христов Атанасов – председател на НЧ „Съгласие 1869“; зам.-председател: Виолета Йорданова Радева и членове: 1.Николай Маринов Стоянов, Иван Йовков Велчев и Пламен Тодоров Иванов, информират от културния институт.

Кандидатите бяха оценявани по шестобалната система, като крайното класиране по реда на явяване на кандидатите, е следното:

1.Ралица Георгиева Баева – Хараламбиева – 15 точки;

2.Петя Тончева-Лакова – 21 точки;

3.Мая Паскова Георгиева – 30 точки.

Мая Паскова е магистър по „Библиотечно-информационен и културен менижмънт” и „Счетоводство и контрол”, с „Журналистика”, допълнителна втора специалност.

Работила е като библиотекар в Институт по лозарство и винарство – Плевен, и РБ „Хр.Смирненски” – Плевен; като журналист в местен вестник и информационен сайт. В НЧ „Съгласие 1869” е участвала в организация на стария фонд в библиотеката; реклама на дейността и поддръжка на сайта на читалището https://saglasie1869pleven.com/.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: