„Топлофикация – Плевен“ ЕАД запазва пределна цена на битовата гореща вода през летните месеци и отстъпката от 3% за редовни клиенти

02.06.2020 8:45

За това какво да очакват през летния сезон абонатите на „Топлофикация – Плевен“ ЕАД попитахме инж. Йордан Василев, директор на дружеството. 

Инж. Василев, приключихте успешно отоплителен сезон 2019-2020г. През летните месеци предлагате единствено услугата битова гореща вода. За това лято предвидили ли сте отстъпки?

През летните месеци на 2020 година взехме решение да оставим до момента съществуващата отстъпка. Не сме въвеждали нови промоции.

Каква е тя?

Въвели сме пределна цена от 9,00 лева за подгряването на 1 кубик битова гореща вода. Предлагаме и отстъпка  „Лоялен клиент“ на стойност 3% от сумата без ДДС на месечната фактура за топлинна енергия.

Какви са условията, за да се получи отстъпка? За кои от Вашите потребители е в сила?

Всички битови клиенти на Топлофикация Плевен могат да се възползват от съществуващата отстъпка „Лоялен клиент“ в размер на 3% без ДДС от сумата на фактурираната топлинна енергия. Единственото условие е да заплащат в срок месечните си фактури. Други изисквания няма.

Планирате ли нови отстъпки за предстоящия отоплителен сезон 2020/2021г.?

За сега не мога да обявя нищо. В момента най-важното е да се извърши по надлежния ред отчетът на уредите на всички наши абонати от фирмите за дялово разпределение. Очакваме и официалното обявяване на цените на топлинната енергия от КЕВР, за периода от юли миналата година до месец март 2020г. Това е от първостепенна важност, за да можем да калкулираме сумите, които ще трябва да възстановим на всички наши клиенти.

Как ще стане самото възстановяване?

Както информирахме всички преди време, сумите за възстановяване на всеки абонат поради променената цена на природния газ със задна дата, ще се приспадат от текущите задължения по партидата.

На сайта ни всеки клиент посредством потребителския си номер може да се информира за стойността на общото си задължение. Освен това предлагаме и възможност за  издаване на електронни фактури. Необходимо е писмено съгласие от абоната, за да направи регистрация за електронна фактура.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: