Вижте къде ще спират тока в община Плевен от 1 до 5 юни!

31.05.2020 16:51

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

Ето къде ще спират тока в община Плевен от 1 до 5 юни: 

На 02.06.2020 г.  /13:30 – 13:45 ч. ; 16:00 – 16:30 ч. / –  Бохот, В и К ЕООД, Аква Макс ЕООД

На 01.06.2020 г.  /13:30 – 14:15 ч. ; 17:15 – 18:00 ч. / –  Славяново,  Общ.  Плевен:   404134,  I,  Кв. 67, VII 1814,  Адил Дервишев  22, 13, 38, 25, 8, 30, 36а, 9, 23, 18, 26, 21, 17а, 10, 11, 20, 15а, 36, 14, 7, 34, 15, 6, 31, 28, 12, 19, 27, 17, 6, 1, 6а, 2, 5, 4, 1,  Ал. Димитров  5, 3, 24, 20, 18, 18а, 16, 10, 6, 4, 1, 12, 8,  Ал. Стамболийски  27, 23, 46, 31, 50, 52, 33, 56, 44, 40, 25, 58, 54, 48, 60, 62, 17, 66, 68, 35, 37, 41, 45, 47, 55, 43, 49, 1, 13, 1, 38, 3, 10, 15, 30, 8, 5, 14, 6, 2, 36, 11, 16, 32, 18, 22, 2а, 9, 42, 24, 26, 28, 7,  Алексей Сегренски  2, 9, 15, 13, 8, 11,  Анастас Тодоров  5а, 1, 10, 4, 9, 18, 7, 22, 20, 3, 14, 6, 8, 14а, 6а, 16, 11, 5, 23, 24, 13б, 22а, 15, 26, 22 В, 13,  Асен Златаров  1, 14, 26, 28, 21, 32, 15, 18, 6, 36, 4, 10, 16, 12, 11, 7, 22, 8, 19, 30, 21б, 22а, 17, 38, 34, 2, 13, 5, 20, 3, 9, 42, 40,  Батак  11, 11, 3, 5, 1, 7, 2, 9,  Белмекен  2, 5, 8, 1, 4, 3, 7,  Божин Гърков  7, 3, 9, 7а, 6, 10, 5,  Бузлуджа  3, 5, 2, 7, 6, 4, 1, 9, 10, 14, 18, 19, 11, 16, 13, 17, 15, 8,  Бяло Море  1, 16, 18, 14, 12, 7, 5, 38, 28, 9,  Варна  3, 4,  Васил Коларов  13, 6, 14, 5, 10, 8, 4, 7, 3,  Васил Левски  16, 9, 14, 7, 15, 8, 11, 13, 18, 3, 10, 6, 12, 4, 17, 21, 20, 19, 23, 22,  Васил Петлешков  8, 6, 2, 5, 14, 9, 1, 11, 10, 4, 3, 12, 7, 13,  Вежен  14, 1, 12, 8, 13а, 13б, 3, 9, 6, 1, 5, 11, 13, 2, 4, 7, 10, 30, 38, 27, 25, 17, 33, 29, 20, 40, 24, 23, 15, 22, 18, 26, 32, 28, 45, 31, 41, 19,  Витоша  1, 10, 6, 4, 3, 9, 13, 8, 5, 7, 11, 2,  Вола  8, 3, 5, 6, 2, 11, 9, 7, 13, 4, 17, 23, 25, 21, 14, 12, 10а, 19, 10, 31, 29,  Г. Димитров  42, 19а, 6, 12, 20, 7, 2, 29, 27, 19, 9, 1, 21, 24, 14, 23, 4, 22, 25, 18, 10, 8, 15, 16, 11а, 11, 26, 5, 13, 17, 39, 32, 35, 31, 36, 33, 41, 49, 37, 47, 30, 28, 43, 45, 34,  Ген.Скобелев  2, 11, 3, 5, 9, 4, 1, 7,  Генерал Бирюзов  3, 5, 7, 18, 14, 16, 15, 13, 3а, 11, 22, 20, 12, 9, 30, 24, 6, 32, 10, 26, 8,  Генерал Гурко  12, 14, 5, 6, 17,  Гео Милев  25, 2, 1, 3а, 3, 7, 5, 9, 4,  Георги Кирков  4, 5, 6, 9, 11, 1, 3, 8, 7, 10, 12, 10, 21, 20, 15, 18, 27, 22, 19, 11, 16, 13,  Георги Хаджиев  2, 5, 4, 6, 1, 3, 8, 15, 28, 14, 26, 16, 24, 18, 11, 30, 21, 22, 10, 8, 19, 9, 12, 13,  Д. Д. Баучър  3а, 1, 2, 4, 6, 7,  Девети септември  3, 4, 59, 5, 95, 27, 101, 103, 107, 109, 117, 93, 36, 91, 44, 97, 115, 87, 38, 113, 99, 32, 48а, 30, 111, 83, 46, 42, 157, 7, 159, 137, 133, 147, 145, 155, 123, 119, 58, 151, 139, 135, 60, 127, 125, 56, 131, 121, 62, 143, 129, 153, 149, 16, 31, 27, 43, 29, 57, 51, 45, 33, 47, 49,  Димитър Благоев  51, 49, 44, 24, 36, 57а, 46, 40, 49б, 28, 33, 57, 59, 47, 31, 26, 65, 39, 34, 55, 38, 43, 49а, 33а, 45, 65а, 37, 53, 32, 28а, 41, 47а, 48, 58б, 54, 77, 52, 62, 64, 69, 73, 70, 60, 71, 66, 58, 81, 56, 67, 75, 79, 30, 2а, 29, 9, 14а, 27, 21, 16б, 25, 1а, 23а, 19, 10, 8, 1, 17, 23, 20, 18, 14, 29а, 16, 11, 15, 6, 4, 12, 3, 5,  Димитър Грънчаров  20, 8, 9, 18, 3, 11, 16, 1, 10, 5, 23, 19, 12, 14, 4, 7, 8а, 21, 13, 6,  Димитър Дачев  5, 9, 16, 4, 18, 8, 24, 2, 26, 1, 7, 22, 12, 11, 6, 10, 20, 14, 31, 46, 25, 38, 42, 17, 27, 36, 44, 32, 40, 30, 15, 19, 28, 33, 34, 13, 21, 15а,  Добри Войников  6, 4, 2, 5, 1, 7,  Дунав  10, 1, 1а, 2, 8, 3, 4, 7,  Елин Пелин  20, 11, 6, 9, 3, 19, 12, 4, 17, 14, 2, 1, 15, 7, 8, 18, 16, 10,  Захари Стоянов  2, 10, 14, 6, 12, 4,  Иван Вазов  2, 1, 14, 17, 15, 12, 19, 13, 21, 1, 7, 5, 13, 3, 8, 4, 10а, 11, 6, 10, 9,  Изгрев  1, 3, 2, 5, 6,  Индустриална  2,  Козлодуй  8, 10, 1, 2, 4, 3,  Кокиче  5, 3, 2, 6, 9, 4, 14, 11, 13, 1, 10, 8,  Кракра  4, 7 А, 1, 7, 5, 2, 6, 3,  Лазар Станев  2,  Лиляна Димитрова  18, 11, 13, 16, 20, 17, 21, 2, 33, 15, 27, 24, 23, 19, 35, 28, 10, 5, 2, 9, 12, 14, 8, 6, 16, 4, 7, 3, 1,  Лом  10, 4,  Люлин  6, 2, 10, 9, 4, 8, 16, 3, 12, 1, 14, 18, 7, 20,  Марица  3, 1, 4,  Маршал Толбухин  53, 30, Пункт за мляко, 28, 22, 45, 11, 17, 3, 43, 21, 15, 16, 49, 4, 51а, 10, 14, 1, 25, 9, 13, 3, 35, 5, 33, 20, 31а, 15а, 37, 41, 19, 31, 18, 47, 5, 7, 3 А, 39, 51, 24, 72, 12, 23, 3а, 58, 42, 46, 67, 54, 55, 38, 52, 56, 69, 81, 77, 85, 57, 64, 79, 44, 61, 65, 36, 62, 40, 68, 60а, 50, 60, 52а, 59, 63, 73, 48, 75,  Милин камък  3, 17, 13, 12, 16, 2, 7, 8, 14, 11, 9, 5, 4, 18, 10, 15, 1, 6,  Мусала  14, 18, 16, 12, 1, 11, 5, 3, 8, 9, 2, 7, 6, 10, Назъм Хикмет  3, 4, 5, 11, 8, 10, 1, 2, 6, 9,  Нова Загора  1, 2, 4, 8, 15, 11, 6, 13, 5, 7, 1, 9,  Оборище  10, 16, 8а, 8, 6, 28, 24, 3, 26, 34, 38, 40, 14, 32, 20, 12, 2, 7, 36а, 4, 30, 1, 9, Одерец  3, 4, 9, 11,  Осогово  1, 6, 2, 5, 4а, 9, 8, 3, 7, 10,  Осъм  13,  Отец Паисий  6, 4, 2,  П. К. Яворов  2, 7, 3, 11, 5, 9, 1, 15, 17, 13, 4, 19,  П. Р. Славейков  13, 8, 9, 13а, 24, 10, 14, 21, 11, 15, 3, 12, 18, 6, 2, 5, 23, 7, 4, 16, 26, 1, Палаза  5, 3а, 8, 2а, 4, 1, 2, 9, 6, 12,  Панагюрище  2, 9, 1, 7, 15, 4, 8, 5, 6, 3, 13,  Патриарх Евтимий  18, 12, 26, Й, 20, 5, 10, 7, 2, 16, 22, 14, 9, 30, 1, 24, 11, 6, 28, 15, 13, 32, 34, 36,  Пенчо Славейков  13, 26, 24, 22, 20, 19, 14, 28, 21, 16, 18, 17а, 13а, 7, 25, 11, 12, 32, 15, 10, 27, 47, 27, 8, 3, 2, 4, 6, 1,  Петко Петков  1, 4, 10, 2, 8, 12, 6, 3, 1, Петрини  8, 1а, 3, 9, 7, 10, 5, 14, 11, 6, 4, 12, 12а,  Петър Берон  3, 2, 5, 4, 8, 10, 6, 1,  Пещера  1, 4, 2, 1а, 6,  Плевен  19, 1, 8, 4, 14, 3, 6, 9, 15, 17, 7, 10, 12, 2, 11, 21,

На 01.06.2020 г.  /13:30 – 14:15 ч. ; 17:15 – 18:00 ч. / –  Тотлебен:   ПИ 500048,  Александър Стамболийски  19, 9, 2, 4, 6, 12, 5, 14, 15, 7, 17, 8, 11, 1, 13, 10, 2а, 3,  Ангел Кънчев  14, 8, 2, 12, 10,  Асен и Петър  11, 1, 13, 2, 6, 9, 3, 5,  Асен Халачев  1, 3, 4, 6, 7, 5, 2,  Васил Априлов  2, 7, 16, 3, 10, 5, 14, 8, 1, 6, 12, 9, 4,  Васил Левски  7, 1, 14, 8, 10, 5, 3, 2, 4, 12, 6,  Велес  6, 7, 10, 1, 12, 2, 3, 8, 4,  Г. С. Раковски  10, 5, 4, 12, 7, 6,  Георги Бенковски  12, 2а, 4, 1, 7, 3, 10, 5, 2,  Георги Димитров  5, 4, 2, 15, 13, 9, 1, 11, 3, 6, 7,  Девети септември  5, 1, 2, 6, 12, 14, 8, 10, 4, 5, 1,  Димитър Благоев  1а, 4, 12, 3, 2, 6, 1, 8, 10,  Добрич  7, 5, 4, 1, 9, 6, 3, 2,  Екзарх Антим Първи  1,  Иван Вазов  10, 3, 6, 4, 5, 1, 8, 2, 4а,  Иван Рилски  2, 4, ИларионМакариополски  1, 3, 7, 9,  Каварна  7, 3, 5, 2, 1, 15, 4, 6, 8, 13,  Кирил и Методий  14, 19, 10, 17, 6, 5, 9, 12, 11, 21, 23, 4, 13, 1, 7, 2, 3, 8,  Княз Борис Първи  3, 5, 1, 7,  Крум Страшни  23, 15, 17, 14, 21, 19, 12, 10, 10а, 13, 9, 3, 5, 11, 2, 7, 4, 8, 1, 6, Крушева  5, 2, 3, 1,  Лагерна  2, 4,  Любен Каравелов  6, 8, 2, 4, 3, 10, Люле Бургас  2, 4, 1, 3, Местн. Над село,  Местност Над село,  Мизия  2, 6, 4,  Ниш  3, 2, 7, 4, 5, 6,  Отец Паисий Хилендарски  8, 23, 1, 25, 34, 14, 26, 18, 15, 4, 8, 20, 12, 42, 21, 44, 10, 6, 7, 48, 22, 7а, 38, 40, 19, 30, 9, 32, 28, 17, 46,  П. Р. Славейков  8, 5, 4, 6а, 12, 10, 6, 3, 9, 20, 7, 22, 18, 16,  Панайот Хитов  2, ПИ 200023,  Пирот  7, 3, 5, 1,  Прилеп  4, 3, 7, 2, 5, 1,  Райко Даскалов  4, 2, 1, 6, 3,  Ростов  2, 3, 4, 7, 5, 14, 1, 10, 8, 6, 12,  Скопие  1, 3, 6, 4,  Сопот  1, 3,  Софроний Врачански  4, 8, 2, 3, 1,  Средна Гора  2, 6, 4,  Тетевен  2, 8, 4, 3, 6, 1,  Хаджи Димитър  17, 15, 22, 34, 23, 18, 19, 33, 29, 20, 26, 27, 32а, 25, 30, 31, 16, 30а, 32, 24, 10, 13, 3, 7, 11, 4, 1, 2, 5, 14, 9, 6, 12,  Хан Аспарух  17, 8, 3, 2, 24, 7, 5, 1, 22, 28, 20, 6, 16, 26, 3а, 12, 13, 11, 18, 30, 4, 14, 9,  Христо Ботев  23, 15, 19, 30, 17, 36, 21, 34, 3, 8, 24, 5, 11, 1, 7, 18, 22, 10, 13, 20, 9, 14, 26, 16, 6, 2, 4,  Цар Освободител  6, 21, 25, 11, 5, 17, 7, 9, 1, 13, 15, 3, 19,  Цариброд  7, 5, 3, 1, Чорлу  1, 2

На 01.06.2020 г.  /13:30 – 16:00 ч. / –  Гривица:   Ал. Стамболийски  4, 2, 2а, 5а, 3а, 6а, 7в, 2б, 1, 4а, 5, 3, 3б, 7, 6, 1а, 7б,  Вапцаров  4, 5, 6, 3,  Вардар  2, 9, 3а, 4б, 14, 25, 4, 1, 8, 15, 6, 11, 7, 13, 4а, 12, 3, 3б,  Васил Левски  6, 3, 4, 15а, 9, 5, 1, 19, 7, 17, 15, 11, 13,  Георги Кирков  22, 21, 17, 26, 20, 15, 32, 21а, 25, 30, 19, 18, 34, 23, 24,  Георги Кирков  8, 16, 13, 2, 4, 13а, 12, 11, 10, 5, 6, 14, 9,  Георги Кирков  3, 1а, 1,  Георги Кочев  15, 7, 17, 13, 3, 5,  Димитър Благоев  15, 17, 1, Дунавия  3, 1,  Изгрев  2, 4, Кв 13 А  ,  Любен Каравелов  1, 2, 6, 7, 4, 3,  Москва  1, 7, 3,  Филип Тотьо  2, 20, 4, 2а,  Филип Тотьо  10, 8, 4а, 4, 3, 5, 6,  Христо Ботев  9, 2, 1, 7, 5, 3

На 01.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Плевен:   Бузлуджа  42, 35, 37, 39,  Витоша  28, 29, 20а, 23, 31, 30, 26, 33, 24, 27, 35, 20, 25, Илю Войвода  10, 6, 8, 4, 11,  Мара Денчева  21,  Хаджи Бенчо  19,  Христо Ботев  13, 7, 9, 3, 10, 12, 5, 170, 14, 1,  Юрий Гагарин  9, 6, 11, 8, 4, 15, 13

На 01.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Славяново,  Общ.  Плевен:   Адил Дервишев  1,  Бяло Море  1, 16, 18, 14, 12, 7, 5,  Васил Петлешков  8, 6, 2, 5, 14, 9, 1, 11, 10, 4, 3, 12, 7,  Г. Димитров  39, 32, 35, 31, 36, 33, 41, 49, 37, 47, 30, 28, 43, 45, 34,  Милин Камък  3, 17, 13, 12, 16, 2, 7, 8, 14, 11, 9, 5, 4, 18, 10, 15, 1, 6,  Мусала  1, 11, 5, 3, 8, 9, 2, 7, 6, 10,  Първа  Гробищен парк,  Радецки  17, 11, 2, 14, 12, 9, 5, 15, 7, 8, 19, 13, 10, 3, 4, 21, 6,  Сергей Румянцев  7, 10, 8, 4, 1, 12, 6, 3, 2,  Стопански двор,  Тютюносушилня,  Цанко Бакалов  6, 15, 1, 7, 3, 5, 11, 8, 2, 4, 13,  Чепеларе  4, 5, 2, 3,  Шейново  25,  Ямбол  12, 10, 3, 7, 8, 4, 9, 1, 5, 6,

На 01.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Ясен,  Общ.  Плевен:   Адил Дервишев  10, 8, 14, 16, 1, 4, 17, 18, 11, 13, 2, 6, 3, 20, 12, 5, 7, 9,  Асен Златаров  28, 30, 13, 26, 19, 6, 15, 15а, Волов  2а, 5, 2, 9, 4, 11, 13,  Георги Димитров  54,  Георги Маринов  30, 25, 16, 27, 22, 26, 20, 23, 36, 32, 21, 28, 18, 34, 24,  Дамян Пачев  6,  Иван Вазов  5, 20, 14, 7, 26, 11, 9, 24, 12, 3, 10, 13, 30, 16, 17, 15, 22, 18, 8, 28,  Иван Стойчев  1, 4, 14, 22, 9, 13, 5б, 20, 10, 7, 12, 11, 7а, 15, 2, 5, 8, 3, 16, 6, 18,  Митко Палаузов  10, 4, 7, 8, 3, 5, 1, 6, 2,  Недю Личев  1, 3,  Трети март  8, 6, 2, 1, 5, 4, 3, УПИII-678 Кв. 36, УПИIV-660,  Хаджи Димитър  8а, 4, 3, 14, 12, 1, 8, 2, 6, 7, 5, 10,  Ю. А. Гагарин  27, 26а, 39, 20, 23, 33, 37, 35, 26, 22, 29, 24, 28а, 18, 25, 31

На 01.06.2020 г.  /13:46 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Плевен: д-р Г. М. Димитров/Н. Гиг/  59а, 56а, 71, 48а, 46, 58, 40а, 59, 63, 69, 62, 69а, 54, 57а, 42, 42а, 61, 56, 44, 52, 48, 50, 60, 40, 65, 75, 67, 73,  Захари Стоянов  44, 42, 51, 40, 49, 47,  Кокиче  1,  Котел  9, 3, 7, 1, 5,  Кръстец  9, 11, 15, 4, 5, 7, 13, 1, 6, 12, 16, 14,  Лайка  3, 15, 9, 10, 16, 24, 6, 25а, 29а, 39, 2, 33, 27, 8, 1, 29, 2а, 33а, 39а, 22, 35б, 35, 12, 35а, 5, 13, 26, 37, 4, 11, 7, 25,  Орлица  47, 56а, 50, 42, 38, 54, 49, 40, 41, 46, 48, 44, 52, 58,  Петър Берон  19,  Ст. Стамболов/Черв. Звез/  20,  Стефан Стамболов  15, 16, 14, 20, 13, 17, 18, Сторгозия  55, 54а, , 55а

На 01.06.2020 г.  /14:00 – 16:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /14:00 – 16:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /14:00 – 16:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /14:00 – 16:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /14:00 – 16:00 ч. / –  Плевен: д-р Г. М. Димитров/Н. Гиг/  66, 112а, 97, 87, 112, ТП202, 74, 74б, 89, 68, 116, 105, 64, 79, 114, 70, 114а, 110, Енерго Гаражи Плевен  5,  Иван Тодоров  50,  Котел  2, 8, 4, УПИ-ХIII Кв. 826 ПИ-56722. 658. 200

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 16:00 ч. / –  Плевен:   Васил Априлов  12, 8, 10,  Гренадирска  40, ,  Дружба  227, 228, УПИ-I, 226, 228, 226, 227, до227,  Прилеп  1, 15

На 02.06.2020 г.  /13:30 – 13:45 ч. ; 16:00 – 16:30 ч. / –  Ласкар:   Алеко Константинов  4, 9, 6, 5, 7, 1, 3, 2,  Ангел Кънчев  5, 7, 9, 13, 11,  Васил Коларов  11, 6, 9, 8, 4,  Васил Левски  4, 7, УО ТП2, 5, 9, 3, 2, 1, 8,  Георги Бенковски  3, 11, 5, 2б, 1, 8, 4, 10, 2, 7,  Гоце Делчев  7, 9, 5,  Иван Вазов  7, 3, 8, 5, 3а, 1а, Кратово  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Н. Й. Вапцаров  6, 8, 12, 10,  Под Село,  Рила  3, 5,  Стоп. двор,  Стоян Едрев  16, 29, 20, 22, 18, 7, 24, 20а, 1, 4, 23, 19, 25, 9а, 27, 8, 35, 13, 2, 21, 3, 15, 33, 9, 11,  Христо Ботев  39, Уо Тп1, 61, 55, 69, 9, 59, 17, 63, 43, 22, 45, 4, 8, 31, 32, 67, 13, 2, 57, 51, 1, 21, 37, 30, 14, 10, 29, 2а, 40, 15, 16, 20, 11, 41, 36, 23, 33, 26, 25, 5, 28, 19, 12, 53, 3, 38, 6, 49,  Христо Смирненски  6, 8, 2, 4, 10, 4а, 1, Чернялка  3, 7, 1, 3а, 5, 9, 17, 11,  Шипка  5, 1, 3, 2

На 02.06.2020 г.  /13:30 – 13:45 ч. ; 16:00 – 16:30 ч. / –  Николаево,  Общ.  Плевен:   Алабин  1, 11, 5, 10, 14, 22, 2, 12, 19, 21, 23, 7, 18, 4, 15, 9, 17, 27, 16, 8, 20, 31, 3, 25, 29, 13,  Варна  2, 5, 4, 6, 1, 10,  Васил Левски  5, 17, 8, 6, 15, 12, 7, 24, 26, 23, 25, 14, 19, 21, 4, 16, 18, 22, 9, 37, 38, 34, 32, 31, 27, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 40, 54, 10, 62, 57, 78, 5, 65, 51, 53, 49, 63, 64, 68, 74, 59, 61, 55, 66,  Вит  1, 7, 8, 9, 3, 5, 2,  Волга  10, 7, 2, 5, 3, 6, 4,  Гоце Делчев  5, 4, 8, 10, 3, 2, 1,  Дон  2, 1,  Дунав  3, 8, 2, 6, 7, 5, 4, 9, 1,  Елин Пелин  6, 10, 4, 2, 8,  Иван Вазов  5, 39, 25, 37, 31, 35, 10, 9, 29, 14, 7, 12, 17, 21, 15, 19,  Исперих  16, 7, 1, 4, 2, 12, 3, 5, 8, 11, 9, 10,  Кирил и Методий  14, 26, 6, 18, 19, 17, 21, 12, 7, 30, 20, 24, 9, 1, 2, 13, 4, 3, 22, 32, 10, 5, 11, 16, 8,  Краварник,  Латинка  2,  Любен Каравелов  2, 3, 7, 1,  Марица  2, 6, 8, 4, 1, МесностКоджакър,  Места  2, 4,  Местност Трите Дърве,  Никола Вапцаров  2, 6, 8, 3, 1,  Огоста  1, 3,  Одеса  2,  Осъм  3, 1,  Отец Паисий  13, 11, 9, 18, 14, 7, 8, 6, 1, 4, 5, 3, 10, 2,  П. Хитов  4, 2,  Панайот Волов4, 1, 2,  Пирин  7, 5, 1, 13, 9, 17, 19, 11, 3,  Полтава  11, 9, 7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6,  Раковски  3,  Рила  13,  Родопи  6, 2, 4,  Росица  3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8,  Сергей Румянцев  11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20,  Сливница  3, 1, 7, 5,  София  12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11,  Странджа  10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6,  Струма  12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7,  Тимок  1,  Тунджа  6, 2, 1,  Хаджи Димитър  3, 27, 23, 39, 25, 46, 9, 32, 28, 13, 21, 4, 14, 29, 36, 18, 17, 11, 43, 22, 8, 62, 5,

Местност Върха, 10, 31, 20, 41, 34, 26, 15, 2, 19, 55, 30, 12, 7, 57, 16, 47, 1, 53, 37, 44,  Хан Омуртаг  8, 2, 1, 4,  Хан. Аспарух  2, 5, 20, 24, 22, 6, 28, 7, 13, 3, 26, 9, 19, 17, 8, 1, 12, 10, 15, 16, 11, 18, 14, 40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21,  Христо Ботев  3, 4, 15, 13, 20, 9, 17, 18, 34, 32, 12, 24, 22, 29, 19, 16, 23, 6, 11,  Христо Смирненски  3, 1, 2, 4, Чернялка  9, 12, 14, 7, 11, 13, 32, 24, 26,  Шипка  23, 33, 2, 19, 9, 21, 5, 17, 10, 11, 32, 12, 6, 25, 15, 3,  Ю. А. Гагарин  6, 9, 5, 16, 14, 17, 28, 12, 1, 2, 26, 15, 10, 20, 19, 8, 4, 3, 18, 30, 21, 24, 22, 23, 41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 44, 37, 29, 45, 46, 40,  Янтра  2, 4, 6

На 02.06.2020 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Николаево,  Общ.  Плевен:   Алабин  11, 5, 10, 14, 22, 2, 12, 19, 21, 23, 7, 18, 4, 15, 9, 17, 27, 16, 8, 20, 31, 3, 25, 29, 13,  Васил Левски  10, 37, 38, 34, 32, 31, 27, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 40, 54,  Вит  1, 7, 8, 9, 3, 5, 2,  Волга  2, 5, 3, 6, 4,  Гоце Делчев  4, 8, 10, 3, 2, 1,  Дон  2, 1,  Дунав  3, 8, 2, 6, 7, 5, 4, 9, 1,  Елин Пелин  6, 10, 4, 2, 8,  Исперих  16, 7, 1, 4, 2, 12, 3, 5, 8, 11, 9, 10,  Кирил и Методий  14, 26, 6, 18, 19, 17, 21, 12, 7, 30, 20, 24, 9, 1, 2, 13, 4, 3, 22, 32, 10, 5, 11, 16, 8,  Марица  2, 6, 8, 4, 1,  Огоста  1, 3,  Одеса  2,  Отец Паисий  2, 8, 6, 1, 4, 5, 3, 10,  П. Хитов  4, 2,  Панайот Волов  4, 1, 2,  Полтава  7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6,  Раковски  3,  Рила  13,  Родопи  6, 2, 4,  Росица  3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8,  Сергей Румянцев  11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20,  Сливница  3, 1, 7, 5,  София  12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11,  Странджа  10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6,  Струма  12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7,  Тунджа  6, 2, 1,  Хан Омуртаг  8, 2, 1, 4,  Хан. Аспарух  2, 5, 20, 24, 22, 6, 28, 7, 13, 3, 26, 9, 19, 17, 8, 1, 12, 10, 15, 16, 11, 18, 14, 40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21,  Христо Ботев  15, 13, 20, 9, 17, 18, 34, 32, 12, 24, 22, 29, 19, 16, 23, 6, 11, Чернялка  32, 24, 26,  Ю. А. Гагарин  41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 44, 37, 29, 45, 46, 40

На 02.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Брестовец:   Александър Петров  8, 14, 1, 4, 6, 6а, 3, 12, 3в, 2, 7, 3а, 9,  Александър Стамболийски  4, 6, 5, 2, 3, 1,  Бинка Парашкевова  18, 9а, 19, 27, 33, 28, 8, 7, 6, 29а, 13а, 10, 15, 11, 1, 16, 14, 20, 12, 17, 2, 1а, 3, 5, 31б, 4, 23, 29, 25,  Ген Тотлебен  29, 33, 39, 14, 35, 4а, 22, 31, 47, 23, 8, 6, 43, 49, 25, 41, 4, 37, 45, 16, 3, 10, 18, 20,  Георги Кочев  4, 6, 2, 8,  Георги Кочев  3, 17, 31, 40, 56, 9, 29, 32, 25, 52, 13, 15, 27, 38, 7, 44, 42, 36, 46, 33, 54, 19, 23, 5, 11, 48, 50, 21,  Елин Пелин  7, 2, 5, 3, 1,  Кв. 83 ПИIV 673,  Лазар Генов  28, 18, 30, 27, 32, 42, 44, 29, 35, 38, 20, 21, 19, 26а, 34, 22, 17, 40, 24, 25, 26, 36,  Ловешка  6, 14, 12, 8, 4, 2, 10,  Любен Каравелов  2, 3, 1, 4, 6,  Младост  6, 1а, 8, 1, 11, 10, 3, 2, 7, 4, Пейо Кр. Яворов  4, 6, 1, 2,  Рила  2,  Св. Св. Кирил и Методий  3, 23, 1, 5, 2, 4, 5а,  Стара Планина  2а, 3, 2, 6, 1,  Съединение  1,  Тодор Първанов  6, 6а, 8, 16, 18, 11а, 3, 5, 9, 11, 14, 2, 7,  Тодор Първанов  43а, 31, 49, 35а, 64, 48, 50, 37а, 60, 62, 35, 70, 78, 33, 54, 46, 39, 80, 56, 41, 68а, 29, 58, 74, 68, 76, 52,  Тученица  097025, УПИXVIII-95 кв. 89,  Хаджи Димитър  22, 5в, 12, 20, 26, 7, 16, 24, 18, 4, 5, 2, 6, 8,  Христо Ботев  27, 20, 14, 31а, 16, 18, 25, 31, 35, 29, 23а, 12, 33

На 02.06.2020 г.  /13:46 – 16:00 ч. / –  Плевен:   Дружба  223, 222

На 02.06.2020 г.  /14:01 – 16:00 ч. / –  Плевен:   Васил Априлов  12, 8, 10,  Гренадирска  40, 40Гж,  Прилеп  1, 15

На 03.06.2020 г.  /13:30 – 14:15 ч. / –  Буковлък:   11-ти декември  16, 6а, 8, 22, 2, 30, 7, 8а, 12, 18, 4, 24, 14, 20, 10, 28, 1а, 3б, 1, 46, 48, 7, 36, 42, 38, 34, 3, 9, 5, 13, 32, 40, 11,  244  ,  670 Кв.  51, ІІ иІІІ  ,  Аврора  2, 22, 34, 15, 38, 21а, 19, 24, 11, 27, 4, 16, 28, 10, 29, 13, 9, 5, 6, 32, 3, 44, 20, 1а, 14, 36, 8, 1, 30, 12, 26, 42, 7, 18, 17, 23, 40, 8, 12, 6, 11, 2, 13, 3, 9, 4, 7, 16, 1,  Балкан  6, 9, 4, 19, 11, 1, 17, 3, 2, 7, 5,  Беласица  3, 7, 10, 2, 15, 1, 8, 11, 13, 9, 16, 5,  Белград  8, 13, 11, 7, 15а, 12, 3, 5а, 9, 1, 2, 13а, 6, 10, 5, 9а, 20, 30, 18, 31, 21, 32, 21а, 27, 23, 25, 24, 36, 29, 19, 33, 22, 34, 28, 26,  Белмекен  6, 11, 4, 15, 2, 3, 7, 13, 9, 1, 5,  Бенковски  4, 2, 16, 14, 5, 1, 11, 10, 12, 9, 18, 7, 3, 8,  Богомил  29, 31, 32, 18, 7, 21, 17, 24, 23, 28, 4, 35, 10, 2, 30, 22, 11а, 15, 11, 26, 1, 13, 16, 12, 9, 27, 32а, 3, 5, 2а, 14, 20, 19, 25, 33,  Буря  2б, 2, 2г, 36, 25, 13, 30, 39, 23, 21, 1, 18, 19, 1а, 8, 31, 34, 7, 26, 14, 3а, 44, 2а, 22а, 27, 29, 16, 9, 5, 46, 22, 10, 12, 33, 2, 35, 24, 38, 11, 4, 32,  Вежен  4, 12, 2, 8, 10, 1, 6, 8а, 3, 5, 7,  Горталово  11,  Демокрация  24, 22, 26, 23, 15, 20, 8, 14, 10, 17, 7а, 7, 11, 21, 19, 9,  Димитровград  4, 14, 12, 8, 14а, 6, 16, 2,  Дряново  8, 1, 2, 8а, 5а, 6, 7, 3, 5,  Дунав  1, 2, 3,  Заводска  2, 8, 10,  Заря  6, 4, 8, 4а, 2, 8а,  Иглика  11, 17а, 3, 16, 6, 1а, 10, 4, 17, 5, 10, 8, 13, 14, 1, 7, 12, 15, 5а, 2,  Изток  7, 6, 5, 4, 1, 11, 3, 9, 2, 8,  Илинден  11, 2, 12, 3, 7, 15, 1, 5, 8, 6, 13, 4, 10, 9,  Край Село,  Крайцер Аврора  12, 15, 5,  Латинка  4, 6, 2, 5, 22, 18, 30, 3, 9а, 4а, 24, 16, 15, 9, 1, 20, 26, 10,  Люлин  6, 3, 6а, 7, 8, 4, 2, 5, 1,  Майор Горталов  7, 6, 9, 3, 2,  МестностКрай Село,  Никопол  65, 77, 5, 6, 9, 12, 57, 85, 8а, 71, 59, 87, 67, 8, 55, 81, 69, 10, 83, 63, 6а, 53, 3, 37, 4,  Оборище  4, 2,  Орлица  10, 8а, 20, 11, 17, 6, 8, 12 А, 19, 1, 12, 20а, 14, 18, 14а, 3, 4, 7, 5, 12а, 16, 15, 9,  Патриарх Евтимий  8, 7, 6, 4, 9, 10,  Пирин  4, 3, 2, 1, 5,  Плевен  18, 22, 2, 16, 4, 20, 14, 12, 10, 6, 8,  Правда  9, 17, 13, 15, 11, 1, 21, 3, 19, 5, 7,  Преслав  2, 9, 10, 11, 5, 14, 1, 4, 6а, 6, 16, 3, 12, 7, 8,  Прилеп  3, 4, 1, 4а,  Район Апк  14,  Раковски  1, 2,  Рила  9, 4, 2, 7, 14, 16, 3, 5, 6, 12, 10, 8, 18, 1, 20,  Родопи  1, 6, 3, 7, 4, 5, 9, 2,  Русе  5, 1, 11, 3, 2, 4, 9, 7,  Сан Стефано  7, 28, 9, 30а, 21а, 32, 23, 30а, 13, 22, 24, 19, 5, 34а, 30, 48, 62, 33, 60, 27, 58, 54, 44, 56, 48а А, 51, 50, 38, 25, 29а, 35, 33а, 41, 36, 47, 46, 37, 34, 43, 29, 32, 49, 42, 16а, 1, 14, 2, 16, 3, 22, 6, 8, 10, 4,  Силистра  3, 13, 7, 9, 5, 1, 15, 2, 11,  срещу КАТ,  Стара планина  4, 2,  Стопански двор,  Страцин  30, 16, 2, 3, 17а, 7а, 20, 6, 22, 28, 9, 18, 11, 12, 10, 24, 1, 4, 8, 13, 22а, 14, 5, 19, 15а, 7,  Тимок  9, 8, 11, 6, 4, 11а, 12,  Тодор Каблешков  3, 11, 14, 12, 7, 2, 10, 8, 1, 6, 4,  Трети март  9, 20, 3, 17, 23, 15, 13, 6, 21,  Тутракан  2, 7, 3, 10, 1, 6, 4, 5, 8, УПИ 1, Хайнбоаз  56, 38, 34, 40, 29, 32, 42, 15, 26, 28, 46, 36, 50, 26а, 48, 44, 30, 4, 3, 20, 6, 2, 8, 2, 26, 1, 9, 10, 22, 1, 24, 7, 12, 5, 16, 18, 14,  Цар Иван Шишман  8, 3б, 10, 3, 3 А, 1, 6, 4, 2,  Цар Самуил  16, 18, 28, 22а, 30а, 42, 44, 34, 20, 36, 26, 38, 24, 32, 12, 30, 40, 14, 22, 9, 4, 13, 8, 7, 1, 6а, 10, 11а, 3а, 6, 11, 5,  Център  3, 5, 7,  Шипка  1, УПИ-XI иXII Кв. 50а, 7

На 03.06.2020 г.  /13:30 – 14:15 ч. ; 17:45 – 18:00 ч. / –  Опанец,  Общ.  Плевен:   000259,  Александър Стамболийски  10,  Асен Халачев  8, 9, 25, 21, 13, 11, 10, 12, 7, 17, 23,  Кирил и Методий  52, 43, 54, 47, 49, 48, 29, 42, 46, 56, 41, 58, 44, 39, 37, 33, 35, 31, 50, 27, Лозенка  7, 9, 6, 5, 16, 10, 11, 2, 4, 12, 8, 14, 18,  Трети март  73, 63, 62, 69, 61, 72, 67, 66, 77, 82, 70, 76, 64, 68, 78, 71, 65, 80, 75, 74, 84

На 03.06.2020 г.  /13:30 – 16:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:30 – 16:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:30 – 16:00 ч. / –  Плевен:   Драган Цанков  9, 5, 7, 11, 3,  Мара Денчева  10, 7, 8,  Петко Каравелов  10, 8 А, 8, 22, 9, 11, 6

На 03.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Буковлък:   11-ти декември  16, 6а, 8, 22, 2, 30, 7, 8а, 12, 18, 4, 24, 14, 20, 10, 28, 1а, 3б, 1,  Беласица  3, 7, 10, 2, 15, 1, 8, 11, 13, 9, 16, 5,  Белград  8, 13, 11, 7, 15а, 12, 3, 5а, 9, 1, 2, 13а, 6, 10, 5, 9а, 20, 30, 18, 31, 21, 32, 21а, 27, 23, 25, 24, 36, 29, 19, 33, 22, 34, 28, 26,  Дряново  8, 1, 2, 8а, 5а, 6, 7, 3, 5,  Дунав  2, 3,  Заводска  2, 8, 10,  Заря  6, 4, 8, 4а, 2, 8а,  Патриарх Евтимий  8, 7, 6, 4, 9, 10,  Прилеп  3, 4, 1, 4а,  Русе  5, 1, 11, 3, 2, 4, 9, 7,  Тимок  9, 8, 11, 6, 4, 11а, 12,  Тутракан  2, 7, 3, 10, 1, 6, 4, 5, 8,  Цар Иван Шишман  8, 3б, 10, 3, 3 А, 1, 6, 4, 2,  Цар Самуил  9, 4, 13, 8, 7, 1, 6а, 10, 11а, 3а, 6, 11, 5,  Център  3, 5, 7,  Шипка  1,    7

На 03.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Плевен:   Генерал Колев  13, 4, 2, 14, 3,  Любен Каравелов  14, 20,  Петко Каравелов  18, 22, 16, 20, 14,  Сан Стефано  46, 54, 40, 48, 42, 44, 29, 58, 60, 68, 56, 62, 52, 27, 50, 31

На 03.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Радишево:   Аврора  3, 6, 4,  Атон  5а, 10, 8а, 6, 30, 3, 8, 12, 7, 1, 34, 14, 5, 28, 4, 32,  Васил АприловУО ТП 10,  Върха ПИ 029026,  Драва  22, 13, 7, 15, 19, 32, 6, 9, 14, 25, 5, 10, 12, 23, 24, 17, 36, 3, 11, 21, 34, 8, 20, 28, 30,  Емине  1, 4, 5, 8, 2, 6, 3,  Ивайло,  Кирил и Методий,  Център,  Местност Върха,  Николай Ракитин  1, Пероника  14, 16, 13, 14а,  Прилеп  3, 4, 17, 11, 7, 1, 13, 2, 5, 19, 9, 16,  Родопи  5, 12, 11, 1, 18, 15, 8, 20, 10, 9, 22, 7, 17, 3, 6, 19, 16,  Стража Върха, УПИ-XVIII-611 Кв. 23

На 03.06.2020 г.  /13:46 – 16:00 ч. / –  Плевен:   Дружба  с/у бл. 221,  222

На 03.06.2020 г.  /17:45 – 18:00 ч. / –  Буковлък:   11-ти декември  16, 6а, 8, 22, 2, 30, 7, 8а, 12, 18, 4, 24, 14, 20, 10, 28, 1а, 3б, 1, 46, 48, 7, 36, 42, 38, 34, 3, 9, 5, 13, 32, 40, 11,  244  ,  670 Кв.  51, ІІ иІІІ,  Аврора  2, 22, 34, 15, 38, 21а, 19, 24, 11, 27, 4, 16, 28, 10, 29, 13, 9, 5, 6, 32, 3, 44, 20, 1а, 14, 36, 8, 1, 30, 12, 26, 42, 7, 18, 17, 23, 40,  Балкан  6, 9, 4, 19, 11, 1, 17, 3, 2, 7, 5,  Беласица  3, 7, 10, 2, 15, 1, 8, 11, 13, 9, 16, 5,  Белград  8, 13, 11, 7, 15а, 12, 3, 5а, 9, 1, 2, 13а, 6, 10, 5, 9а, 20, 30, 18, 31, 21, 32, 21а, 27, 23, 25, 24, 36, 29, 19, 33, 22, 34, 28, 26,  Бенковски  4, 2,  Богомил  29, 31, 32, 18, 7, 21, 17, 24, 23, 28, 4, 35, 10, 2, 30, 22, 11а, 15, 11, 26, 1, 13, 16, 12, 9, 27, 32а, 3, 5, 2а, 14, 20, 19, 25, 33,  Буря  2б, 2, 2г, 36, 25, 13, 30, 39, 23, 21, 1, 18, 19, 1а, 8, 31, 34, 7, 26, 14, 3а, 44, 2а, 22а, 27, 29, 16, 9, 5, 46, 22, 10, 12, 33, 2, 35, 24, 38, 11, 4, 32,  Вежен  4, 12, 2, 8, 10, 1, 6, 8а, 3, 5, 7,  Горталово  11,  Демокрация  24, 22, 26, 23, 15, 20, 8, 14, 10, 17, 7а, 7, 11, 21, 19, 9,  Димитровград  4, 14, 12, 8, 14а, 6, 16, 2,  Дряново  8, 1, 2, 8а, 5а, 6, 7, 3, 5,  Дунав  1, 2, 3,  Заводска  2, 8, 10,  Заря  6, 4, 8, 4а, 2, 8а,  Иглика  11, 17а, 3, 16, 6, 1а, 10, 4, 17, 5, 10, 8, 13, 14, 1, 7, 12, 15, 5а, 2,  Край село,  Латинка  4, 6, 2, 5, 22, 18, 30, 3, 9а, 4а, 24, 16, 15, 9, 1, 20, 26, 10,  Люлин  6, 3, 6а, 7, 8, 4, 2, 5, 1,  Майор Горталов  7, 6, 9,  Местност Край село,  Никопол  65, 77, 5, 6, 9, 12, 57, 85, 8а, 71, 59, 87, 67, 8, 55, 81, 69, 10, 83, 63, 6а, 53, 3, 37, 4,  Оборище  4, 2,  Орлица  10, 8а, 20, 11, 17, 6, 8, 12 А, 19, 1, 12, 20а, 14, 18, 14а, 3, 4, 7, 5, 12а, 16, 15, 9,  Патриарх Евтимий  8, 7, 6, 4, 9, 10,  Пирин  4, 3, 2, 1, 5,  Плевен  18, 22, 2, 16, 4, 20, 14, 12, 10, 6, 8,  Прилеп  3, 4, 1, 4а,  Рила  9, 4, 2, 7, 14, 16, 3, 5, 6, 12, 10, 8, 18, 1,  Родопи  1, 6, 3, 7, 4, 5, 9, 2,  Русе  5, 1, 11, 3, 2, 4, 9, 7,  Сан Стефано  7, 28, 9, 30а, 21а, 32, 23, 30а, 13, 22, 24, 19, 5, 34а, 30, 48, 62, 33, 60, 27, 58, 54, 44, 56, 48а А, 51, 50, 38, 25, 29а, 35, 33а, 41, 36, 47, 46, 37, 34, 43, 29, 32, 49, 42, 16а, 1, 14, 2, 16, 3, 22, 6, 8, 10, 4,  срещу КАТ,  Стара планина  4, 2,  Стопански двор,  Страцин  30, 16, 2, 3, 17а, 7а, 20, 6, 22, 28, 9, 18, 11, 12, 10, 24, 1, 4, 8, 13, 22а, 14, 5, 19, 15а, 7,  Тимок  9, 8, 11, 6, 4, 11а, 12,  Тодор Каблешков  3, 11, 14, 12, 7, 2, 10, 8, 1, 6, 4,  Трети март  9, 20, 3, 17, 23, 15, 13, 6, 21,  Тутракан  2, 7, 3, 10, 1, 6, 4, 5, 8, УПИ 1, Хайнбоаз  56, 38, 34, 40, 29, 32, 42, 15, 26, 28, 46, 36, 50, 26а, 48, 44, 30, 4, 3, 20, 6, 2, 8, 2, 26, 1, 9, 10, 22, 1, 24, 7, 12, 5, 16, 18, 14,  Цар Иван Шишман  8, 3б, 10, 3, 3 А, 1, 6, 4, 2,  Цар Самуил  16, 18, 28, 22а, 30а, 42, 44, 34, 20, 36, 26, 38, 24, 32, 12, 30, 40, 14, 22, 9, 4, 13, 8, 7, 1, 6а, 10, 11а, 3а, 6, 11, 5,  Център  3, 5, 7,  Шипка  1, УПИ-XI иXII Кв. 50а, 7

На 04.06.2020 г.  /13:15 – 18:00 ч. / –  Буковлък:

На 04.06.2020 г.  /13:15 – 18:00 ч. / –  Опанец,  Общ.  Плевен:   Александър Стамболийски  10,  Асен Халачев  8, 9, 25, 21, 13, 11, 10, 12, 7, 17, 23,  Кирил и Методий  52, 43, 54, 47, 49, 48, 29, 42, 46, 56, 41, 58, 44, 39, 37, 33, 35, 31, 50, 27, Лозенка  7, 9, 6, 5, 16, 10, 11, 2, 4, 12, 8, 14, 18,  Трети март  73, 63, 62, 69, 61, 72, 67, 66, 77, 82, 70, 76, 64, 68, 78, 71, 65, 80, 75, 74, 84

На 04.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Радишево:   Васил Априлов  2, 4а,  Г. С. Раковски  5, 3, 1,  Драва  1, Знеполска  8, 7, 6, 13, 3, 2, 4, 12, 1, 10,  Ивайло  1, 3,  Кирил и Методий  11, 1, 3, 5, 4, 6, 8, УоТп 7, 7, 17, 9, Център,  Китка  1, 2,  Климент Охридски  15, 2, 35, 20, 26, 10, 21, 34, 12, 40, 11, 1а, 32, 5, 38, 16, 22, 42, 23, 14а, 36, 1, 24, 7, 27, 30, 25, 17, 6, 19, 4,  Милин Камък  3, 1,  Митко Палаузов  5, 13, 7, 15, 9, 1, 11,  Нестор Марков  6, 2, 5, 4, 3, 1,  Орлица  2,  Прилеп  29,  Ралица  11, 9, 1, 12б, 7, 10, 14, 12, 5, 2,  Република  2, 3, 4, 5, 1,  Рила  2,  Родопи  27, 29, 33, 25, 21, 23, 19, 37, 35

На 04.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Ясен,  Общ.  Плевен:  Витоша  4, 1а, 10, 8, 12, 2, 5, 3а, 3, 6, 1, 7, Генерал Колев  20, 18, 16, 22, 11, 7,  Генерал Скобелев  2а, 4, 2б, 2, 6, 4а, 1, Георги Димитров  49, 67, 65, 53, 57, 84, 51, 63, 78, 96, 100, 59, 82, 90, 55, 106, 80, 80а, 94, 92, 104, 76, 102, 61, 86, 88, 98, Иван Тод. Христов  9, 2, 14, 4, 18, 6, 5, 1, 12, 3, 8, 11, 13, 16, 7, 10, Локомотив  7, 2, 1, 3, 6, 5, М-ст  Над село,  Никола Тинков  5, 1, 9, 7, 12, 4, 6, 11, 10, 8, Тимок  30,  Ю. А. Гагарин  13

На 04.06.2020 г.  /13:31 – 18:00 ч. / –  Плевен:   Бреза  1,  Бряст  6, 2,  Кайлъка, Местн. Кайлъка  Задядрениязавод, Местн. Стража I  Вилна Сграда, 3, 331а, Местн. Чаира, Почивна база,  Местност Стража 701  83,  Райски Кът  19,  Стража, Стража 701  318к,  Явор  15, 17, 21, М-Стстражата-1

На 04.06.2020 г.  /13:46 – 18:00 ч. / –  Плевен, Дружество Стража 1,

На 05.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Върбица,  Общ.  Плевен:   Арда  2, 4, 1, 1а, Бачо Киро  4, 2, 6, 1, 3,  Витоша  1б, 1, 2, Генерал Гурко  11, 5, Гео Милев  1, 3, 2,  Георги Димитров  6, 3, 8,  Иван Вазов  17, 4а, 13, 9, 8, 2, 6, 11, 19, 1а, 15, 7, 1, 5, 3, 4,  Иван Тотев  2, 1, 7, 10, 11, 9, 3,  Коста Златарев  14, 12, 3, 6, 8, 2, 16, 13, 18, 1, 19, 7, 25, 4, 5, 10, 9, 23, 21, 23а, 11, 1а, 20,  Люлин  9, 5, 7, 1, Люлин  9, 5, 7, 1,  Люлин  9, 5, 7, 1, Н. Й. Вапцаров  2а, 2, 1а,  Осогово  3, 2, 1,  Пирин  12, 2, 3, 9, 6, 5, 13, 11, 10, 4, 14, 1, 8, 7,  Райко Даскалов  5, 10, 23, 18, 6, 21, 3, 16, 4, 19, 14, 15, 11, 12, 20, 7, 9, 13, 1, 2, Тодор Луканов  5, 3, 1,  Шипка  1, 2,

На 05.06.2020 г.  /13:31 – 18:00 ч. / –  Плевен:   Дружба  Сервиз на Пежо, Местн. Чаира,  Учебна база-Лвт, 10, 1, Каменоделска Работилница, Автосервиз, Произв. база-МТП, База, Складова База, Чаталджа/Н. Доровски/  1

На 06. 06. 2020 г.  /09:01 – 12:00 ч. / –  Плевен:   Искър  5, 1, 3

На 07. 06. 2020 г.  /09:01 – 14:00 ч. / –  Плевен:   Бъкстон  7,  Възраждане  2, 1.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: