Детска градина „Зора”- Червен бряг приключва изпълнението на първия си международен проект

30.05.2020 11:10

В периода 01.06.2019 до 31.05.2020 Детска градина Зора – Червен бряг реализира дейности по проект „Възможност за развитие” № 2019-1-BG01- KA101-061641.По Програма „Еразъм +“, КД 1- „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ за повишаване квалификацията на учителите.
Основните дейности по проекта бяха насочени към подобряване на предварителната езикова подготовка на участниците, реализираната мобилност и популяризиране на постигнатите резултати.
Пет учители от детската градина заедно със своя директора, взеха участие в квалификационен курс на тема „ИКТ за обучение и преподаване” гр. Валенсия Испания. Партньор по проекта беше Испански образователен институт „Есмовия”.


Обучението беше организирано под формата на структуриран курс с теоретико- практически занимания, дискусии и работни срещи. Взаимният обмен на идеи сред участниците в групата спомогна не само за обогатяване на познания в образователен и културен аспект, но оказа положително влияние върху качеството на използвания работен Английски език.


По време на мобилността бяха включени работни посещения в учебни и детски заведения, срещи с учители и ръководства, както и посещение на уроци с деца от различни възрастови групи и националности.


Въздействието от дейностите по проекта е многостранно, но най- значимо е въздействието върху квалификацията и качеството на пряката работа с деца.
Въвеждането на нови подходи и осъвременяване на начините на преподаване поддържа и засилва интереса на учителите и улеснява усвояването на нови знания и умения.
Същевременно, родителите, чиито деца посещават детска градина, засилват своето доверие и уважение към всеки учител, който се квалифицира.
Екипът на ДГ „Зора” оценява големите възможности, които предоставя Програма Еразъм + за квалификация и развитие, за споделяне на професионални практики, за установяване на дълготрайни взаимоотношения за бъдещо общуване в европейска учителска общност. Повиши се интереса към програма Еразъм+.
Придобитата квалификация с европейско измерение мотивира учителите да продължат да развиват своите компетенции за използване на новите технологични средства в преподаването и обучението в електронна среда.
Особено важно за нас са представените резултати и споделените добри практики от дейностите по проекта пред 45 педагогически специалисти от област Плевен и Враца.
Участниците в образователната мобилност, чрез презентиране и практически упражнения имаха възможността да запознаят учители, родители, представители на обществеността на града с възможностите, които предоставя програма Еразъм + за развитие, усъвършенстване и гарантиране на качествено европейско образование.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено възгледите на авторите. Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: