516 домакинства в област Плевен са включени в проучване на НСИ, ще бъдат посетени от анкетьори

29.05.2020 17:47

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Плевен“, започва провеждането на анкетно проучване по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.
Изследването се провежда в рамките на проект, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП) по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основните права.
Целта на проекта е да бъдат разработени иновативни методи и подходи за събиране на данни и адаптиране на съответните индикатори, необходими за формулиране и осъществяване на политики, насочени към представител на уязвимите групи от населението. Изследването се провежда в изпълнение на Закона за статистиката.. Организацията и финансирането му са в съответствие с нормите на Регламент за изпълнението на ФМ на ЕИП 2014 – 2021 година.

Изследването ще се провежда върху извадка от 15 000 обикновени домакинства в цялата страна, информират от Териториално статистическо бюро Северозапад. В област Плевен изследването ще се проведе в градовете: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Койнаре, Левски, Никопол, Плевен, Славяново, Тръстеник и Червен бряг, както и в селата: Беглеж, Биволаре, Брест, Брегаре, Бреница, Бресте, Брестовец, Буковлък, Бъркач, Бяла вода, Горна Митрополия, Горни Дъбник, Горник, Градище, Гривица, Долни Вит, Долни Луковит, Каменец, Крушовене, Лозица, Малчика, Милковица, Муселиево, Николаево, Опанец, Ореховица, Ракита, Садовец, Староселци, Трънчовица и Телиш.

В периода 19 май – август 2020 г на територията на област Плевен ще бъдат посетени 516 домакинства от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на следните въпросници:
 Въпросник за домакинството
 Индивидуален въпросник за всеки член на домакинството на възраст 15 и повече години
(към момента на интервюто);
 Детски въпросник – за всяко дете в домакинството на възраст до 14 години, като въпросите
са разделени в зависимост от възрастта на детето – до 5 години и от 5 до 14 години.
Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. Всеки от анкетьорите на Отдел „Статистически изследвания – Плевен“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо
бюро – Северозапад към Националния статистически институт.
Повече информация за проекта можете да намерите на https://www.noveleea.bg/

#тагове:

НАЙ-НОВИ: