Петима осъдени за седмица по дела, наблюдавани от РП-Плевен, заради нарушаване на карантина

29.05.2020 13:00

Пет са осъдените лица за една седмица за нарушаване на наложената им карантина, по дела наблюдавани от Районна прокуратура – Плевен. За това информират от Пресцентъра на Обвинението.

С определение от 26.05.2020 година Районен съд – Плевен е одобрил споразумение, след внесен обвинителен акт по бързо производство, постигнато между Районна прокуратура – Плевен и защитника на С.Б., на 39 години, която се е признала за виновна за престъпление по чл. 355, ал.2, вр. ал.1от НК.

На 29.04.2020 година, С. Б. влязла на територията на Република България през ГКПП Видин Дунав мост от Република Германия, за което било издадено предписание на Регионална инспекция-Видин за поставяне под карантина за срок от 14 дни. Въпреки това, в нарушение на взетата мярка, последната е напуснала дома си на 07.05.2020 година и отишла в центъра на с.Б. Присъствието й било възприето от кмета на селото, който уведомил органите на полицията.

По постигнато споразумение между прокуратурата и защитата на обвиняемата С.Б. е наложено наказание  пробация  за срок от шест месеца.

С определение по друго дело от същата дата Районен съд – Плевен е одобрил споразумение, по бързо производство, постигнато със защитника на И.Л. на 18 години, който се е признал за виновен за извършено престъпление по чл. 355, ал.2, вр. ал.1 от НК.

На 29.04.2020 година, И.Л. бил поставен под карантина съгласно предписание на Регионалната здравна инспекция гр. Видин. Въпреки задължението му да не напуска посочения от него адрес, той е нарушил наложената му мярка, като е напуснал дома си на 07.05.2020 година.

За това престъпление страните са се споразумели на И.Л. да бъде наложено наказание „пробация“ за срок от една година.

На 28.05.2020 година, Районен съд – Левски е одобрил споразумение, постигнато между защитника на Г.И., на 36 години и Районна прокуратура гр. Плевен – Териториално отделение гр. Левски, с което на Г.И. е наложено наказание за престъпление по чл. 355, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно пробация за срок от шест месеца.

Г.И. се е признал за виновен за това, че на 17.04.2020 година е нарушил мерките въведени против разпространението на COVI-19, като е напуснал дома си в гр. Б., въпреки наложената му карантина с предписание от Столична регионална здравна инспекция.

С определение от 28.05.2020 година, Районен съд гр. Никопол е одобрил постигнато споразумение по силата на което С.К., на 20 години се е признал за виновен за извършено престъпление по чл. 355, ал.2, вр. ал.1 от НК.

На 31.03.2020 година, въпреки наложената му карантина с предписание от Регионална здравна инспекция гр. Плевен, С.К. е нарушил въведените мерки  против разпространението на COVI-19, като е излязъл от дома си.

За това престъпление му е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, което е отложено с изпитателен срок от три години и глоба в размер на 10 000 лева.

На 28.05.2020 година, Районен съд – Кнежа, одобрил постигнато споразумение, по внесен обвинителен акт, между защитника на В.К., на 37 години и Районна прокуратура – Плевен – Териториално отделение Кнежа, по силата на което В.К. се е признал за виновен за извършено престъпление по чл. 355, ал.2, вр. ал.1 от НК и му било наложено наказание пробация за срок от шест месеца

На 07.05.2020 година В.К. е напуснал дома си въпреки наложената му карантина с предписание от Столична регионална здравна инспекция.

С определение от 29.05.2020 година, Районен съд – Плевен е одобрил споразумение, по силата на което Ю.М., на  19  години се е признал за виновен в извършено престъпление по чл. 355, ал.2, вр. ал.1 от НК.

Въпреки наложената му 14-дневна карантина с предписание от Столична регионална здравна инспекция,  на 05.04.2020 година, Ю.М. напуснал дома си с което нарушил въведените мерки против разпространението на COVI-19. За това престъпление му било наложено наказание пробация за срок от една година.

Споразуменията имат последици на влезли в сила присъди.

С тези последни случаи осъдените лица по чл. 355, ал.2 , вр. ал.1 от НК по наблюдаваните дела от страна на Районна прокуратура – Плевен са общо 17 на брой.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: