ДГ „Кокиче“ – Плевен участва в международен проект за мобилност и обучение

27.05.2020 12:30

Детска градина „Кокиче” за първи път участва в международен проект за мобилност и обучение, с което повиши нивото на професионална компетентност на преподавателите и активно започна да прилага иновативност при обучението на децата.  В периода 23 октомври  – 01 ноември 2019 г. две детски учителки и директорката взеха участие в международна мобилност в гр. Римини, Италия, по проект № 2019-1-BG01-KA101-061863  „Различни в еднообразието”  на програма „Еразъм+”.

Образователната мобилност бе осъществена чрез партньора по проекта SISTEMA TURISMO S.R.L. и включваше семинар, посещения в образователни институции и срещи с преподаватели и специалисти в областта на предучилищното образование и приобщаващото образование.

Желанието за реализиране на проекта бе базирано на факта, че иновативните практики и методики на преподаване имат силно въздействие върху атрактивността и качеството на образованието, което преподавателите предоставят. Визитите оправдаха очакванията и доведоха до постигане на поставените цели на проекта.

Усъвършенстваха се професионалните компетенции и практическите умения на учителите чрез преките наблюдения на ранния учебен приобщаващ процес. За постигане на тези резултатите несъмнено допринесоха визитите в различни институции, в които се обучават подрастващи деца на възрааст от 1 до 7 години. Участниците в проекта бяха запознати с италианската образователна система и особеностите в предучилищното образование, взаимодействието с родителите и формирането на единни обществени ценности за възпитаване и работа с децата, които обхващат правата и отговорностите на всички участници в образователния процес – семейство, учители, институции и др.

Най-силно впечатление направи посещението на центъра „Лорис Малагуци“, в които професионалното развитие и научните изследвания на хората в Реджо Емилия, Италия и света, който желае да въвежда иновации в образованието и културата се пресичат. Реджо е образователна философия с корени в съвременната наука, хуманизма, изкуството и дигитализацията. През 1991г. е определена с доклад на Юнеско като най-добър образователен подход за ранното детство. Международната мрежа на Reggio Children – фондацията, която разпространява подхода по света – е активна в над 30 държави в 6-те континента.

Новопридобитите компетентности се внедриха като неразделна част от учебния процес, което доведе и до увеличаване на процентното съотношение на иновативните уроци и методи на обучение и приобщаване. По този начин се постигна модернизиране на цялостния образователен процес и се увеличи ефективността му извън рамките на училищната среда.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: