Община Плевен приключи мащабен проект за над 9 млн. лева

26.05.2020 15:17

Община Плевен официално приключи днес един от мащабните си проекти, довели до обновяването на две училища, шест детски градини и една детска ясла. Проектът BG16RFOP001-1.007-0002-C01 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието“ се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Резултатите от изпълнението на проекта на заключителна пресконференция в двора на ДГ „Щурче“ днес обобщи инж. Владислав Иванов. Той подчерта, че е изпълнена целта на проекта – да осигури предоставяне на модерни образователни услуги чрез насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура. Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи изисквания, допринася и за по-доброто качество на живот и социална интеграция.

Общата стойност на проекта е 9 306 570,25 лв. По него бяха извършени интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура в град Плевен. По проекта са обновени сградите и дворните пространства на училищата: НУ „Христо Ботев“ и ОУ „Св. Климент Охридски“; на детските градини: ДГ 12 „Ралица“; ДГ 2 „Юнско въстание“; ДГ 8 „Щурче“; ДГ 20 „Калина“; ДГ 11 „Теменуга“; ДГ 18 „Дружба“ и на Детска ясла „Гергана“.

След заключителната пресконференция се състоя и символичното откриване на обновената ДГ „Щурче“. Директорът Христинка Рангелова благодари на Община Плевен за възможността детското заведение да бъде включено в проекта, като резултатът е модернизирана образователна инфраструктура. Инж. Иванов заведно с директор Рангелова прерязаха лентата за откриване на обновената детска градина.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: