ДГ „Вълшебен свят“ в Пордим и филиалите й ще приемат деца от 1 юни

21.05.2020 14:53
Със Заповед на кмета на община Пордим Детелин Василев детска градина „Вълшебен свят“ и прилежащите и филиали в с. Вълчитрън, с. Одърне, с. Каменец и с. Згалево да започват прием на деца от 01.06.2020г.
Възложено е на директора на детската градина да разработи мерки за работа в поверените и детски заведения в условията на извънредна епидемична обстановка, в съответствие с мерките на Министерството на здравеопазването. Същите да бъдат представени в община Пордим за съгласуване до 26 май 2020г.
В срок до 31 май във всички детски заведения на територията на община Пордим да бъдат проведени всички разпоредени от компетентните органи подготвителни противоепидемични мерки за гарантиране на безопасен прием и работа с децата.
Кметът на общината възлага на кметовете на кметства на чиято територия функционират детски заведения да приведат дворните пространства във вид подходящ за работа с децата на открито, предвид заложеното в Мерките за организиране на дейностите в детските градини.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: