Вода със завишено съдържание на нитрати са пили жителите на 5 населени места в Плевенско

20.05.2020 9:21

Вода със завишено ниво на нитрати са пили жителите на 4 села в област Плевен и на град Пордим, показва справката на седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция.

През миналата седмица са извършени изследвания в 10 населени места. Изследвани са 12 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б. От тях 6 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Отклоненията са по показател нитрати и това е установено в пробите питейна вода от селата Одърне, Згалево, Пелишат и Борислав и град Пордим. Отчетените нива на нитрати в питейната вода в тези селища е в границите от 52,44 mg/l до 87,96 mg/l при норма от 50,00 mg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: