185 дела са постъпили в Окръжен съд – Плевен по време на извънредното положение

15.05.2020 13:37

По време на извънредното положение в Република България от 13.03.2020 до 13.05.2020 година в Окръжен съд – Плевен са постъпили 185 дела, а 196 броя дела са решени, като 80 от тях постъпили в периода на извънредното положение, а 116 образувани в предходен период. За това информират от Пресслужбата на Окръжен съд – Плевен.

Спазвайки решенията на Народното събрание, Министъра на здравеопазването и Висшия съдебен съвет, служителите и съдиите в Окръжен съд – Плевен са работили по предварително утвърден график, спазвайки стриктно приетите правила и разпоредби, с цел запазване, както на своето здраве, така и това на гражданите. Съдиите са работили и дистанционно, като освен съдебните актове от откритите съдебни заседания, са изготвени още 656 броя съдебни акта, касаещи насрочване и отсрочване на дела, размяна на книжа, назначаване на особени представители и други, касаещи хода на делата.

След отмяната на извънредното положение, ще бъде направено всичко възможно да се възобнови нормалния темп на работа, без това да застрашава здравето на гражданите, съдиите и служителите, тъй като здравето е най-важния приоритет. Призоваваме гражданите и участниците в процесите за търпение и разбиране, предвид необходимостта от изготвяне на такава организация на работата в съда, казват от ОС- Плевен.

Ще припомним, че са въведени нови правила и мерки за работа на Окръжен съд – Плевен след отмяна на извънредното положение в страната.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: