Окръжен съд – Плевен с нови мерки и правила за работа

15.05.2020 13:30

Във връзка с отмяна на извънредното положение в Република България и с Решение на Съдийската колегия на ВСС от 12.05.2020 година, със Заповед от 15.05.2020 година, Окръжен съд – Плевен утвърждава нови мерки и правила за работа. За това информират от Пресслужбата на Съдебната палата в Плевен.

Възобновява се разглеждането на всички видове дела, при спазване на мерки, целящи запазване здравето на гражданите, съдиите и служителите, като няма да бъде допускана публика, вкл. стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретното производство.

В сградата на съда ще се допускат страни по дела, адвокати, вещи лица и свидетели по конкретни дела, както и лица посещаващи сградата за получаване на административни услуги, включително и във връзка с работата на Бюро съдимост, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Достъпът ще се осъществява от отделни входове за участници в процеси и за съдиите и служителите.

Деловодствата, Бюро съдимост и служителите обслужващи дейността на ДСИ ще работят с граждани и адвокати от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа, като от 8.00 до 9.00 сутрин и от 12.00 до 14.00 на обяд ще бъде извършвана дезинфекция на общите части и помещенията.

Участниците в процесите ще бъдат допускани непосредствено преди започване на конкретното дело. Ще могат да се допускат и участници в следващите максимум две дела в едно заседание, но при възможност да бъде спазвана дистанция между тях. Когато това не е възможно, участниците ще изчакват пред съдебната сграда.

Всички лица влизащи в сградата на съда ще трябва да носят маски и ръкавици, а ако нямат такива, ще им бъдат осигурявани на входа.

В сградата на съда няма да бъдат допускани лица с външно проявена симптоматика на заболяване.

Ръководството на Окръжен съд Плевен призовава гражданите и страните по делата, да се възползват в пълна степен от възможностите, които дава електронния достъп. Книжата по делата могат да бъдат подавани в Окръжен съд Плевен на електронната поща [email protected]. Справки по хода на дело или за постановен съдебен акт могат да се правят на сайта на Окръжен съд Плевен, където има актуална информация относно делата, график на заседанията и постановени съдебни актове. На страницата на Окръжен съд Плевен ще може да се намерят всички електронни услуги, които предоставя съда, както и актуалните електронни адреси.

Пълното съдържание на Заповедта, може да намерите на сайта на Окръжен съд Плевен.

След отмяната на извънредното положение, ще бъде направено всичко възможно да се възобнови нормалния темп на работа, без това да застрашава здравето на гражданите, съдиите и служителите, тъй като здравето е най-важния приоритет. Призоваваме гражданите и участниците в процесите за търпение и разбиране, предвид необходимостта от изготвяне на такава организация на работата в съда.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: