“Топлофикация-Плевен” ЕАД със сериозно намерение за нискоемисионно производство

14.05.2020 11:09

– Здравейте, инж. Василев! Официално обявихте край на отоплителен сезон 2019/2020г. На какво ще обърнете внимание през летните месеци?

– За предстоящите месеци сме си поставили за цел реализацията на една по мое мнение доста амбициозна ремонтна програма. Планираме ремонт на турбогенератор 2, както и осъществяване на различни ремонтни дейности по когенерацията като редуктора, самата газова турбина, компресор за газ и др..
В момента работим и по това да превърнем парогенератор 4 в нискоемисионен. За нас е важно и да не забавим стартирането на проекта по изграждане на заместваща мощност.
– А планирате ли ремонти по топлопреносната мрежа?
– Да. В плана ни е включена реконструкция и подмяна на топлофикационни отклонения по топлопреносната мрежа. Заложена е и подмяна на топлофикационната мрежа по ул. Васил Левски във връзка с цялотно обновяване на центъра на града.
Преди началото на отоплителния сезон планираме да бъдат извършени настройки в абонатните станции като част от подготовката за зимата.
– Говорейки за толкова много ремонти, те ще бъдат ли усетени от плевенчани? Ще бъдат ли наложени спирания на топлата вода?
– Прекъсването на топлоснабдяването ще се извършва за минимален брой клиенти в оптимален срок, не се плануват продължителни спирания на топлоснабдяването.
– Работейки толкова усилено по реконструкция и подобряване на съоръженията по топлопреносната мрежа, планирате ли присъединяване на нови клиенти?
– Да. Предстои включване към топлопреносната мрежа на нови клиенти на дружеството, както и изграждане на нови абонатни станции.
– Не мога да не Ви задам и въпрос относно възстановяването на надвзети суми към клиентите във връзка с промяната в цените на газта за стар период? Как ще се случи това?
– В момента очакваме финалното решение и инструкции от страна на компетентните органи. „Топлофикация – Плевен“ ще изпълни всички изисквания, които се залагат в приетите изменения в Закон за енергетиката, касаещи възстановяването на суми за консумираната топлинна енергия от 01.07.2019г. до 31.03.2020г.

– Започнахме разговора с планове за летния период. Нека попитам какви са плановете Ви за началото на отоплителен сезон 2020/2021г. и по този начин да завършим нашия разговор. Ще предложите ли нещо ново на клиентите си?

– Сега приключихме отоплителен сезон 2019/2020г. и това което следва е да направим анализ на постигнатите резултати. Да осъществим плануваните ремонтни дейности по топлопреносната мрежа, за да подобрим качеството на услугата.
Мога да уверя всички, че ще продължим да предлагаме възможността за издаване на електронни фактури. За лятото на 2020г. плановете ни са да се запазят отстъпките за ползвателите на услугата „битова гореща вода“, както и да продължим промоционалните условия за редовните платци.

/интервю с директора на „Топлофикация Плевен“ ЕАД инж. Йордан Василев/

#тагове:

НАЙ-НОВИ: