Община Пордим с одобрен екопроект по Националната кампания „За чиста околна среда – 2020 г.“

08.05.2020 11:34
Община Пордим взе участие в Националната кампания „За чиста околна среда – 2020 г.“ с проект на тема:
„Обичам природата – и аз участвам в обновяването на
с. Борислав“ на МОСВ и ПУДООС.
Проектното предложение има за цел почистването и обновяването на парк и изграждане на детска площадка.
Целта на проекта е паркът да бъде възстановен и модернизиран, да се подобри и благоустрои средата на децата и младежите, както и на жителите на с. Борислав, чрез създаване на озеленена зона за отдих, почивка и развлечение.
Очакваните резултати са подобряване на облика на с. Борислав и след почистване на зелените площи, засаждане на нови растителни видове и изграждане на места за отдих, селото да се превърне в красиво място за живот и почивка.
Дейностите по проекта обхваща доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, пейки и кошчета за отпадъци, както и възстановяване на тревните площи.
С реализирането на проекта ще се подобрят условията за живот на част от населението на община Пордим. Той ще допринесе за опазване на околната среда и ще приобщи децата и младежите, както и жителите на селото към европейските ценности в тази област.
Проектът се очаква да приключи до края на месец ноември 2020 г.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: