Спират парното в Плевен в края на април

24.04.2020 15:21

За проблемите след въвеждане на извънредното положение, кога ще се постави финалът на отоплителния сезон и какви са акцентите в годишната програма на дружеството, разговаряме с инж. Йордан Василев, изп. директор на „Топлофикация – Плевен“ ЕАД.

Инж. Василев, наложиха ли се промени в работата Ви след въвеждане на извънредното положение?

Естествено. Извънредното положение наложи въвеждане на редица превантивни мерки в дружеството. Персоналът е в намален състав. Служителите са разделени на екипи, които се редуват да излизат в отпуск, а  предаването на смените става без пряк контакт. Където е възможно, служителите работят от дома.

Срещате ли някакви затруднения при извършване на нормалната Ви производствена дейност предвид обстоятелствата?

Поради въведените ограничения за недопускане разпространението на инфекцията, срещаме затруднения с плановите инспекции на газовата турбина, но се работи за разрешаване на възникналите проблеми.

Насърчаваме нашите клиенти да извършват плащания по банков път и в случай на необходимост да се свързват с нас по телефона или по мейла. Отправям този апел с цел да намалим до минимум струпването на хора.

Инж. Василев, кога виждате края на отоплителния сезон на територията на гр. Плевен?

Според последните промени в Наредбата за топлоснабдяването всяко топлофикационно дружество е длъжно да има готовност да предоставя топлинна енергия от 1 октомври до 30 април. Като може да спре отоплението, когато средноденонощната температура на въздуха в три последователни дни е над 12 градуса по Целзии, при условие за благоприятна дългосрочна прогноза за следващите 7-10 дни. Вече премина и последното очаквано понижение на температурите през периода 20.04 – 24.04 и спиране на отоплението ще започне на 26.04 когато вече се вдигат не само максималните но и минималните температури през денонощието и ще се извърши за няколко дни.Искам да напомня, че регулиращите системи на абонатните станции са в изправност и са отпускали топлина само толкова колкото е необходима за създаване на нормативните температури в жилищата.

Всяко лято извършвате ремонти, за да обезпечите работата на съоръженията. Какви дейности сте предвидили за летния сезон?

Това лято сме си поставили доста амбициозни цели. Планиран е частичен ремонт на газовата турбина, подмяна на части в когенерацията, както и ремонт на турбогенератор 2.

В момента се правят разчети за необходимите консумативи и резервни части, уточняват се доставки на оборудване и т.н., за да обезпечим ремонтните дейности. Наред с по-големите ремонти ще се извършат и друг по-малки по обем частични ремонти. По топлопреносната мрежа и абонатните станции ще бъдат извършени профилактични и възстановителни ремонти. Планираме и изграждане на нови отклонения и абонатни станции.

Заложилили сте някакви нови проекти в годишната си програма?

Да. Два от енергийните котли предстои да бъдат изведени от работа. Причината са новите по-строги изисквания към отделените азотни окиси в атмосферата. Заложили сме и изграждане на когенерираща инсталация, която да ги замени. Газовата турбина ще бъде високо ефективна и ще отговаря на последните екологични изисквания.

През 2020 година е планирано да бъде поставено началото на проект за изграждане на заместваща мощност.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: