Позиция от Топлофикация Плевен ЕАД

17.04.2020 19:35

Вчера се разрази широка обществена дискусия по повод исканията на топлофикационните дружества за промяна на цените на топлинната енергия през новия регулаторен период. От нея последва изказване от страна на председателя на КЕВР инж. Иван Иванов. В тази връзка бихме искали да защитим позицията в качеството си на юридически субект, който също е заявил искане за изменение в цената на парното в гр. Плевен.

Съгласно Решение на КЕВР с №Ц-11/01.04.2020 цената на топлинната енергия за клиентите на „Топлофикация Плевен“ ЕАД е намалена до 71,68лв/мвтч, като е взето под внимание решението за редуциране на цена на газта до 25,20лв/мвтч, влязло в сила от първия ден на този месец.

Дружеството е подало заявление с искане за определяне на нова цена на парното от 01.07.2020 т.е. от началото на следващия регулаторен период. В подаденото искане сме заложили цената да стане 86,82 лв/мвтч, но държим да изясним, че стойността е пресметната на база действащата към месец март одобрена цена на природния газ от 44.04лв/мвтч, което е с над 40% повече в сравнение с изменението от 1.4.2020г. Съгласно разпоредбите на КЕВР сме направили въпросното изчисление на база действащите към онзи момент цени, като впоследствие са одобрени нови, според които стана ясно, че предложената от нас цена ще бъде изменена. Накратко, трябваше да внесем документите за новия регулаторен период, преди да бъдат обявени новите цени и за да спазим закона, трябваше да ползваме за нашите изчисления старата по-висока стойност на газа.
Всичко това означава, че цената на топлинната енергия от началото на месец юли ще бъде съизмерима с действащата през април нова стойност от 71,68лв/мвтч.
Нормално е предвид влязлото в сила с по-късна дата решение за намаление цената на природния газ, на нас да ни бъде одобрена по-ниска пределна стойност на топлинната енергия.
Публично заявяваме, че поемаме ангажимент към жителите на гр. Плевен, че независимо от цената, която КЕВР ни определи за новия регулаторен период, дружеството ще продава на по-ниска, която ще бъде изцяло съобразена с действащата в момента цена на природния газ. Винаги в работата си се стремим да предлагаме качествена услуга на разумна стойност и никога няма да нарушим основните си принципи!

Използваме светлите великденски празници да пожелаем на всички българи много здраве и кураж в този труден за всички момент!

Гр.Плевен С уважение, инж. Василев
17.04.2020

#тагове:

НАЙ-НОВИ: