Окръжен съд – Плевен: Отсрочването на дела заради извънредното положение е до 15 юли

10.04.2020 7:43

Със Заповед № РД-92 от 09.04.2020 година, във връзка с удължаване на обявеното извънредно положение в Република България и във връзка с решението на съдийската колегия на Висш съдебен съвет от 07.04.2020 година, в Окръжен съд Плевен до 13.05.2020 година се преустановява разглеждането в открито съдебно заседание на всички видове дела, с изключение на делата по изрично посочени и описани в заповедта текстове от закона.

Всички останали дела се отсрочват за определени дати след края на обявеното извънредно положение, но преди датата 15.07.2020 година. За това информират от Пресцентъра на Окръжен съд – Плевен.

Новообразуваните и новопостъпили дела по реда на тяхното постъпване, могат да се насрочват, по преценка на съдиите-докладчици и съдебните състави, за месеците юли и август, съгласно приетото изменение на Закона.

Ще бъде проучена възможността до отмяната на извънредното положение, откритите съдебни заседания да се провеждат от разстояние, като се осигури пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, като съдът ще уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние, при наличието на възможност за това.

Продължава се забраната за достъп до съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите само по делата, които ще продължат да се разглеждат.

С пълното съдържание на Заповед № РД-92 от 09.04.2020 година можете да се запознаете в сайта на Окръжен съд Плевен – https://pleven-os.justice.bg/.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: