С 15,65% по-евтини парно и топла вода в Плевен

01.04.2020 17:05

По-ниската цена на руския природен газ вече ще се отразява и в цените на парното и на топлата вода в България. Средното намаление на пределните цени на топлинната енергия в страната ще е 21.84% от 1 април 2020 г.

От тази дата цената на руския природен газ за страната ни се понижава с 42.78%. Намалението на цената е съгласно променените условия по договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт”, като са отразени всички настъпили към 31.03.2020 г. промени в котировките, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Ценовите решения бяха оповестени от председателя на Комисията доц. Иван Иванов чрез онлайн изявление, информира Economic.bg. Така според новите цени на топлинната енергия в София тя ще е с 26.47 % по-евтина, във Враца – с 22.52%, в Пловдив – с 12.11%, в Плевен – с 15.65%, в Бургас – с 17.30%, във Варна – с 8.27%. Във Велико Търново потребителите ще заплащат с 17.54% по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград – с 16.88%.

Регулаторът прие решение за утвърждаване цената за месец април, по която общественият доставчик продава природен газ за крайните снабдители и за лицата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена на природния газ е 25.25 ст. за MWh сравнение с действаща през първите 3 месеца на 2020 г. – 44.44 лв. Намалението е с 18.84 лв., което е намаление с близо 43%.

С решението си Комисията утвърди от 1 април 2020 г. и преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ. Средното намаление на цените на високоефективната електрическа енергия за тези дружества е в размер на 27.91%. Същевременно средната прогнозна пазарна цена на електрическата енергия се запазва в размер на 90.49 лв./MWh.

Цените на електрическата енергия няма да бъдат изменяни и те остават на сегашните си нива.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: