Област Плевен е на 12-то място в страната по брой на заетите лица

26.03.2020 16:59

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 93 900, от които 49 900 са мъже, а 44 000 са жени. Това показват данните на Националния статистически институт.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 3 400, а
спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 400 души.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 46.1% (при 54.0% за страната), съответно 51.1% за мъжете и 41.4% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и трето място.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: