Лекарства и храни ще бъдат доставяни до домовете на възрастни хора в община Никопол

19.03.2020 9:49

Епидемичната обстановка на територията на община Никопол е спокойна. Втова уверява кметът на общината Ивелин Савов в обръщение, публикувано на официалната страница на местната управавъв Фейсбук.

Предоставени са лични предпазни средства, както и препарати за дезинфекция на служителите в кметствата по населени места и пощенските клонове, на всички, работещи в администрацията и Дирекция „Социално подпомагане“, на социалните работници и потребителите в ЦНСТПЛПР №1 и в № 2 с. Драгаш войвода, на персонала в Медицински център -1 и МБАЛ в Никопол, на обслужващите ни в търговските обекти, на превозвачите, изпълняващи договорните си задължения по обществен превоз на пътници.
За по-добрата информираност на гражданите е изготвена и разпространена листовка с най-важните правила, които всеки следва да спазва в обстановка на епидемията от коронавирус, а в сайта на Общината е разкрит специален раздел със същата цел.
Извършва се дезинфекция на централните площади, зелените площи и детските площадки, както и на местата с най-интензивна посещаемост в населените места и кварталите на гр. Никопол.
Общинската администрация в Никопол осигури лични предпазни средства на всеки ползвател на социалната услуга, на майките на деца с увреждания, на самотно живеещи с нисък доход, на крайно нуждаещи се хора над 65- годишна възраст, на всички лични асистенти и домашни помощници, обгрижващи хора със специални потребности.
Предвид усложняващата се обстановка в страната се въвежда специална грижа за самотни, болни и трудно подвижни възрастни хора, на които ще бъдат закупувани възмездно – с техни средства, лекарства и хранителни продукти от първа необходимост . За целта същите следва да подават заявка до кметовете и кметските наместници по населени места, а за гр. Никопол на тел. 0878792014 – Домашен социален патронаж, Нина Делин.

За проявеното разбиране и бърза реакция, искам да благодаря на местните производители, отреагирали гъвкаво на ситуацията и създали организация за производството на дезинфектанти и лични предпазни средства ПРИОРИТЕТНО за нуждите на община Никопол, казва кметът Ивелин Савов.
Със съгласието и волята на дарителите, участвали в дарителската кампания за възстановяването на историческите и културни паметници в община Никопол, средствата бяха пренасочени в борбата за ограничаване на разпространението на коронавируса – СОVID – 19.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: