Забраняват се традиционните пазари на открито в Кнежа, селата Бреница и Еница заради COVID – 19

18.03.2020 9:19

Забрана за провеждането на традиционните пазари на открито в град Кнежа, село Бреница и село Еница до изричната им отмяна издаде вчера кметът на общината Илийчо Лачовски. Заповедта е на основание издадената № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространяването на COVID-19 на територията на страната, обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народно събрание на Република България и препоръки на Националния оперативен щаб.
Настоящата заповед трябва да се сведе срещу подпис до знанието на зам.-кметовете, кметовете на кметства, кметски наместник, секретаря на общината, на началника на РУ град Кнежа и Началник на РСПБЗН град Кнежа за сведение и изпълнение по компетентност.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: