Полезни телефони и съвети за гражданите на община Гулянци в извънредното положение заради COVID – 19

17.03.2020 15:42

Административни услуги:
Община Гулянци призовава гражданите, които имат нужда от административни и технически услуги да ползват интернет сайта на Общината www.gulyantsi.bg.
За услугите, които не могат да бъдат заявени онлайн, Административния център за обслужване на граждани разкрива специализирани телефони:
Тел: 06561/3047 за административни услуги
Тел: 06561/2163 за местни данъци и такси
Тел: 0879521257 за технически услуги
Всеки гражданин може да се консултира със служител на центъра и да заяви необходимата услуга, след което ще бъде информиран за готовия документ и начинът за получаване.
Посещавайте административния център в гр. Гулянци и кметствата само по неотложни поводи. Работата на администрациите е организирана така, че контакта на граждани и служители да е минимален.

Социални услуги:
Община Гулянци оказва съдействие на самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания, без близки в населеното място, чрез услугите на Домашен социален патронаж.
По предварителна заявка от страна на абонатите (самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания, без близки в населеното място) и за тяхна сметка, служителите на патронажа могат да извършват пазаруване на основни стоки от първа необходимост.
Гражданите, които желаят да станат абонати на Социален патронаж, могат да заявят услугата на тел: 0878711004.

Кметове на кметства:
Кметовете на кметства оказват съдействие на възрастните самотно живеещи хора и хората с увреждания, при липса на близки, които да се грижат за тях.
Заедно с полицията кметовете на кметства следят за струпването на хора на обществени места, с особено внимание към беседки, градинки, спортни комплекси, клубове и др., както и за спазването на режима на работа в магазините и затворените търговски обекти.
Кметовете на кметства подават незабавно информация за пристигналите лица от чужбина в последните 14 дни в Община Гулянци и в РУ на МВР гр. Гулянци. Ако гражданите имат такава информация, могат да я подават в кметството.
Ограничен е достъпа на хора в сградите на кметствата. Административните услуги, които е възможно да се заявяват по телефон или онлайн на сайта на Община Гулянци. При необходимост (полагане на подписи или друго) служителят да излиза пред сградата.

На вниманието на гражданите:
Община Гулянци призовава гражданите да спазват стриктно препоръките на Световната здравна организация и министерството на здравеопазването за предпазване и недопускане разпространението на заболяването.
Вирусът се предава чрез пряк контакт със заразен човек при кашляне и кихане и чрез докосване до заразени повърхности. COVID-19 може да оцелее върху повърхности в продължение на няколко часа, но обикновените дезинфектанти могат да го убият.
Симптомите включват висока температура, кашлица и недостиг на въздух. При по-тежките случаи инфекцията може да причини пневмония или затруднения в дишането. По-рядко заболяването може да има фатален изход.
Симптомите са подобни на тези при грип или обикновена настинка, които са доста по-често срещани от COVID-19. Ето защо са необходими изследвания, за да се потвърди, че някой е заразен.
Ако спазвате дистанция от хора с респираторни симптоми (поне метър), спрямо настоящите насоки на СЗО, и прилагате редовно и правилно добра хигиена на ръцете, можете да намалите вероятността да се заразите с респираторни патогени, включително и с новия коронавирус. Ако имате остри респираторни симптоми, освен да спазвате горните съвети, с които може да опазите и околните, е добре останете вкъщи. Когато кашляте и кихате, трябва да внимавате да не замърсявате ръцете си – кихайте в лакът или в кърпичка (която да изхвърлите незабавно, след което да си измиете ръцете).
Измиването със сапун и вода или втриването на дезинфектант на базата на алкохол трябва да е поне 20 секунди. Обърнете внимание на специфичните инструкции на опаковката на дезинфектанта, който използвате.
Избягвайте събитията и местата с концентрация на много хора.

Своите въпроси относно COVID-19 можете да задавате към Министерството на здравеопазването на номер 02 807 87 57.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: