МУ – Плевен въвежда дистанционна форма на обучение и на работа за студенти, преподаватели и служители

16.03.2020 14:17

Във връзка със Заповедта на Министъра на здравеопазването от 13 март 2020 г., въведените противоепидемични мерки на територията на областите с регистриран потвърден случай на COVID-19 и Решението на Народното събрание за въвеждане на извънредно положение на територията на Р България от 13 март 2020 г., Ректорът на Медицински университет – Плевен издаде заповеди за въвеждане на дистанционна форма на обучение за студенти и на работа за преподаватели и служители от 16 март до 29 март 2020 г.

Медицински университет – Плевен впрегна целия си потенциал – интелектуален, финансов и административен – за въвеждане на пакет от мерки за справяне с кризата и за създаване на благоприятни условия за продължаване на обучението на студентите и на работния процес за преподавателите и служителите на висшето училище. Вече е изработен моделът, по който ще продължи учебния процес за регулираните специалности в медицинските университети в страната. Това ще се реализира чрез дистанционно обучение, виртуални класни стаи и образователни медицински платформи. Медицински университет – Плевен има създаден и работещ Център за дистанционно обучение, с възможности за прилагане на обучение във виртуална класна стая. От 16 март 2020 г. преподавателите по всички дисциплини започнаха да качат своите лекции, учебни помагала и тестове на платформата за дистанционно обучение, съгласно учебните планове на съответните специалности. Чрез възможностите на виртуалната класна стая студентите ще бъдат в ежедневен контакт със своите преподаватели, ще участват в дискусии и решаване на казуси. Предстои и закупуването на образователна платформа от лекции, видеа, упражнения и тестова по медицина, провеждани от именити професори, учени и изследователи от водещите университети в цял свят. Административното обслужване на студентите по факултети ще продължи по електронен път и няма да бъде прекъсвано.

От 16 март 2020 г. се въвежда и дистанционна форма на работа за преподавателите и служителите на висшето училище съгласно разпоредбите на Министъра на здравеопазването на Р България.
Когато е невъзможно тя да се осъществи и е необходимо да се работи на място, е задължително провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена. Забранено е да се допускат служители с прояви на остри заразни заболявания. Ръководителите на основните звена и отдели трябва да изготвят графици според спецификата и възможностите на работа, с които да осигурят необходимия минимум за поддържане на дейността на звеното.

Ректорът проф. д-р Славчо Томов се обърна към студентите, преподавателите и служителите на МУ-Плевен със следните думи: „Намираме се в безпрецедентна ситуация. Един микроорганизъм постави на изпитание света, България и нашата Алма Матер. Коронавирусът, обаче, постави на изпитание не толкова физическото ни здраве. Той постави на изпитание способността ни да съхраняваме и опазваме някои позабравени напоследък общочовешки ценности. Извънредната ситуация означава създаване на нови правила – ред на самодисциплина, на себеотрицание, на смелост, но и на смирение, на търпение и на човечност. Аз съм убеден, че обединени ще се справим, защото всички ние силно вярваме, надяваме се, обичаме и работим за нашата обща кауза – Медицински университет – Плевен!“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: