Зрелостниците в област Плевен подават онлайн заявления за матура

11.03.2020 7:28

Създадена е организация за подаване по електронен път на заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити за дванадесетокласниците в област Плевен. Това се налага въвъ връзка със създадената ситуация около разпространението на коронавируса. Всяко училище вече обявява ел.поща и начините за подаване на заявленията от зрелостниците без това да налага отиване до самото учебно заведение и струпване на много хора на едно място.

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ, сесия май – юни през учебната 2019/ 2020 година, утвърден със Заповед № РД 09- 2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката

 От 04 до 17 март 2020 година (включително) се осъществява подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити.

 За учебната 2019/2020 година продължава да се прилага Наредба №3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (с последно изменение, направено чрез § 7 на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците).

Заявленията са по образец.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: