Училища и детски градини в област Плевен остават затворени до получаване на разрешение от здравните власти

10.03.2020 11:10

Заради многобройните запитвания на наши читатели отново публикуваме информация за ваканцията за учениците, обявена на територията на област Плевен.

Със заповед на министъра на здравеопазването училищата в областите Габрово и Плевен, където са регистрирани случаи на заразени с  COVID-19, ще преустановят учебния процес до получаване на разрешение от здравните власти. В двете области ще бъдат затворени яслите, детските градини, както и висшите училища.

Ето и извадка от заповедта на министър Ананиев:

Във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на областите Габрово и Плевен съгласно заповед на Министъра на здравеопазването е разпоредено до второ нареждане:

1. Да бъдат преустановени учебните занятия и извънкласните занимания в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации;

2. Да бъдат преустановени детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения;

3. Да бъдат преустановени посещенията в детските ясли и детските градини;

4. Да бъдат преустановени се всички масови мероприятия, включително спортни и културни (кина, театри, концертни зали, фитнес – зали и др., в които се събират много хора на закрито).

Към момента няма обявена крайна дата за ваканцията на учениците в област Плевен, чака се разпореждане и решение на Националния оперативен щаб.

За неприсъствалите по преценка на родителите деца в детските градини няма да е необходимо представяне на бележка за извинение на отсъствията в период на грипна ваканция. В детските градини остава задължително изискване за медицински преглед на входа и съблюдаване за недопускане на болни или неизлекувани деца.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: