Въвежда се гъвкаво работно време на бюрото по труда в Плевен, в областта се отменят обучения на безработни

10.03.2020 10:10

Във връзка с епидемичната обстановката в страната и мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19 Агенцията по заетостта ограничава организирането и провеждането на групови форми за предоставяне на посреднически и специализирани услуги на търсещи работа и работодатели.

До края  на месец март се отменя провеждането на планираните трудови борси в страната.

В бюрата по труда ще бъдат преустановени и груповите форми за професионално ориентиране, кариерно консултиране и мотивиране на безработни лица чрез „Ателие за търсене на работа”. Изнесените услуги в отдалечени населени места и райони чрез мобилните бюра по труда, изнесените работни места и приемни на Центровете за заетост и социално подпомагане ще се предоставят в актуализиран график по дни и часове, осигуряващ равномерно обслужване на малки групи от хора.

Специално за бюрата по труда на територията на Габрово и Плевен, където вече има установени случаи на вируса COVID-19, ще бъде въведено гъвкаво работно време с оглед превенция на служителите на Агенцията по заетостта и техните клиенти.

Агенция по заетостта уведомява и доставчиците на обучения, че съгласно Заповед № РД-01-117 от 08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, издадена на основание чл. 63 от Закона за здравето, на територията на областите Габрово и Плевен всички учебни занятия в обучителни институции и организации, провеждащи обучения на безработни или заети по договори с Агенцията по заетостта, трябва временно да се преустановят чрез съгласувана с бюрото по труда промяна на учебния график.

Агенцията по заетостта ще продължи да предоставя актуална информация и посреднически услуги на клиентите си, прилагайки всички възможни канали за неприсъствена комуникация, в т.ч. по телефон, електронна поща, чрез сайта на Агенцията, медии и социални мрежи.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: