СУ „Крум Попов“ участва във Втора мобилност по проект на Еразъм+ CONNECTING PEOPLE

06.03.2020 11:58

През месец ноември 2019 година в СУ „Крум Попов“ град Левски положихме основите на проект CONNECTING PEOPLE по Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства за училищен обмен по програма Еразъм + . Проектът е двугодишен и представлява обмяна на опит между пет училища от България, Гърция, Латвия, Румъния и Турция. Българското домакинство бе оценено на високо ниво от всички участници и допринесе за създаването на приятелска и устойчива връзка между участниците.
От 16 до 22 февруари 2020г. група ученици от VII „а“ и VIII „б“ клас и учителите Анелия Кирчева-Любенова-координатор на проекта, Цветомира Ленинова-учител и Леонетка Данаилова-главен учител, под ръководството на директора на СУ „Крум Попов“ госпожа Валентина Дженева, участваха във втората мобилност на проектните дейности в училище Școala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare“, град Дорохой в Румъния.
Учениците общуваха с новите си европейски приятели и участваха в различни вербални и невербални игри, тихи пиеси и посещения на учебни часове, както и на културно-исторически обекти в региона. Бе организирана и среща с кмета на града, който приветства всички с добре дошли и сподели своята съпричастност към образованието и възпитанието на учениците и младите хора.
Всички планувани дейности по програмата бяха изпълнени като участниците натрупаха ценен опит по ключовите компетентности за учене през целия живот.
Ученици и учители от партньорските ни училища бяха очаровани от представянето на българската тиха пиеса със заглавие „Предай нататък“ и на българския народен танц „Шопска ръченица“, които нашите ученици демонстрираха.
Изказваме специални благодарности на участниците от СУ „Крум Попов“ – Магдалена Крумова, Фелиса Асанова, Виктория Богданова, Ивайло Деков, Александър Кючуков и Радостин Белчев за достойното представяне, креативността и ентусиазма! Бъдете здрави и дерзайте!
С благодарност към всички, които допринесоха за реализирането на проектните дейности!

Продължаваме напред с любов към нови предизвикателства на Европейско ниво!

Анелия Кирчева-Любенова- координатор на проекта и
Цветомира Ленинова- учител
СУ „Крум Попов“, гр. Левски

#тагове:

НАЙ-НОВИ: