Обществено-експертният съвет по култура: Общинският съвет да отмени решенията си за промени в Културния календар и намаляване на трансферната сума за ДКТ „Иван Радоев“!

05.03.2020 9:52

Близо 2 часа продължи извънредното заседание на Обществено – експертният съвет по култура, провело се на 4-ти март т.г. Темата бе решението на Общинския съвет – Плевен от 28-ми февруари, с което се отнемат 70 хил.лв. от трансферната сума за ДКТ „Иван Радоев”, както и в мероприятия от Културния календар за 2020 година. Всички, изказали се на заседанието представители на различните културни институти и творчески гилдии в града, изразиха своето категорично несъгласие с решението на местните парламентаристи.


Обсъдена бе Декларация, която ще бъде изпратена до централните ръководства на ГЕРБ, БСП, ВМРО, министъра на културата, председателя на ПК по култура към Народното събрание, областния управител на Плевен, председателя на ОбС – Плевен и председателите на групи в ОбС – Плевен.
В нея се посочва, че с въпросното решение на Общински съвет Плевен се ощетява културния живот на града, чрез отнемане на финансов ресурс от едни културни институции за сметка на други, противопоставяне по този начин на творческите гилдии в община Плевен, създаване на условия за нахлуване на прояви в културния живот на Плевен със съмнителни художествени качества, противопоставяне на отделни социални групи в обществото едни на други.
„Като членове на Обществено експертния съвет по култура, създаден съгласно разпоредбите на чл.18, ал.З и ал.4 от Закона за закрила и развитие на културата, заявяваме категоричното си несъгласие с подобни действия, още повече, че те се превърнаха в тенденция на провежданата културна политика от страна на Постоянната комисия по култура с председател г-жа Петя Василева /ГЕРБ/.“, пише още в декларацията.
В декларацията, като посочват своите аргументи, членовете на Обществено – експертният съвет по култура, свалят своето доверие от ПК по култура към Общински съвет – Плевен и председателя на ПК по култура към Общински съвет – Плевен. Те настояват да се отменят решенията на Общинския съвет за промени в Културния календар и намаляване на трансферната сума за ДКТ „Иван Радоев“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: